Vaší obhajobou nemůže být bohužel ani to, že jste se napili na výzvu nadřízeného. Zaměstnanci sice musí šéfa poslouchat, ale jen když jeho pokyn není v rozporu s předpisy. Stejně tak by byly zbytečné výmluvy, že kolegové rovněž pili alkohol, aniž je za to stihl trest. Jen na zaměstnavateli totiž záleží, koho z účastníků mejdanu potrestá a jakým způsobem.

Někdo si může myslet, že mu zaměstnavatel nemůže dokázat, že v práci požíval omamné látky. To je však omyl a nepomůže jim ani odmítnutí případného testu na přítomnost alkoholu či drog v organismu. Zákoník práce totiž zaměstnanci ukládá povinnost se takovému testu na výzvu podrobit. Pokud to odmítne dopouští se tak vlastně porušení pracovněprávních povinností. Test na alkohol či drogy však nemůže nařídit každý vedoucí pracovník, smí tak učinit jen člověk určený pracovním řádem.

U některých profesí může být popíjení jen méně závažným porušením pracovní kázně, kde zákon připouští nejméně tři taková pochybení, než může zaměstnanec dostat výpověď. Jindy však stejná událost může být posouzena jako závažné porušení kázně a znamenat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Zaměstnavatel však může konzumaci alkoholu či drog na pracovišti posoudit i jako zvlášť hrubé porušení kázně vedoucí k okamžité výpovědi.

Jsou ale i povolání, kde se popíjení na pracovišti toleruje, nebo je dokonce součástí náplně práce. Jsou to např. zaměstnanci horkých provozů, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu nebo degustátoři alkoholických nápojů nebo například sládci v pivovarech.

Ostatní by si na skleničku měli nechat zajít chuť, protože kromě výpovědi by mohli být postiženi i odnětím svobody. K tomu by došlo v případě, kdyby člověk vykonávající pod vlivem alkoholu či drog své zaměstnání, ohrozil život nebo zdraví lidí nebo způsobil značnou škodu.