ÚOHS v minulosti případ vydával za učebnicovou kauzu porušení pravidel hospodářské soutěže. Eurotel dostal původně už v roce 2001 pokutu 48 miliónů korun za to, že údajně předražoval hovory do nové sítě Oskar (dnes Vodafone) proti už zavedenému RadioMobilu (dnes T-Mobile). To potvrdil také Nejvyšší správní soud.

Pak ale do případu zasáhl Ústavní soud a pokutu zrušil z procesních důvodů. Důvodem pro zrušení pokuty bylo špatné použití zákona. V roce 2001 se po deseti letech měnila právní úprava ochrany hospodářské soutěže. Eurotel se provinil v době, kdy platil starý zákon, o sankci se ale rozhodovalo už v čase, kdy byla v platnosti nová norma, která byla pro eventuálního viníka přestupku výhodnější. A to měl antimonopolní úřad podle ústavních soudců zohlednit.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se srovnáním norem nezabýval, stejně jako Nejvyšší správní soud, jenž pokutu potvrdil. „Ve správním řízení, ale zejména následně v rámci správního soudnictví, bylo potřeba zkoumat, zda právní úprava provedená zákonem z roku 2001 není pro stěžovatelku z hlediska trestání příznivější," uvedl v roce 2007 předseda senátu Ústavního soudu Jiří Nykodým. Antimonopolní úřad navíc kvůli nesprávnému výkladu zákona překročil roční lhůtu pro uložení pokuty – špatně stanovil její počátek.

Případ ale ani tímto nálezem neskončil. Bylo sice jasné, že firma už pokutu nedostane, přesto ale v dalším řízení ÚOHS konstatoval, že zákon porušila. Nyní ale rozhodl opačně. Eurotel už zanikl. ÚOHS přitom neprokázal, že by zánik firmy a převod jejího jmění na právního nástupce byl účelový s cílem vyhnout se odpovědnosti za jednání, které ÚOHS firmě vytýkal.