Zatímco ještě v roce 2003 fungovalo na Slovensku přes 16 000 telefonních automatů, v současnosti je v provozu jen kolem 3100 přístrojů. Většinu z nich tvoří mincové automaty, které se často staly terčem vandalů. K největšímu rušení telefonních budek za poslední roky došlo loni, kdy Slovak Telekom odstavil zhruba 3500 telefonních automatů. Podle dřívějších informací jen pět procent přístrojů přinášelo firmě zisk.

Slovak Telekom jako poskytovatel univerzální telekomunikační služby musel podle rozhodnutí Telekomunikačního úřadu léta udržovat síť veřejných telefonních automatů. Úřad tuto povinnost společnosti nedávno zrušil. Své rozhodnutí odůvodnil rozvojem mobilní komunikace.

Mobilním signálem je pokryto přes 90 procent území země, služeb mobilních operátorů nemůže na pětimiliónovém Slovensku využít jen kolem 22 000 lidí. Důvodem je především to, že žijí v hůře dostupných místech bez signálu mobilní sítě. Počet SIM karet vydaných trojicí slovenských mobilních operátorů je vyšší než počet obyvatel.

Slovak Telekom uvedl, že připravuje další redukci počtu telefonních automatů. Úplně zrušit síť telefonních budek prý ale nehodlá. Společnost už také nebude muset vydávat tištěný telefonní seznam.

V Česku je v provozu přes 16 000 veřejných telefonních automatů. Nejvíc, téměř 7500, je stále mincových přístrojů. Největší zájem o telefonní budky byl v letech 1993 až 2002, v té době mohli Češi telefonovat z 32 000 takových stanic.