Hrací plocha je černá jako vesmír sám, to ale není pro zdárné dokončení mise nikterak podstatné. Daleko důležitější jsou pro nás planety, které se na něm nacházejí a které musíte přemístit na místa jim určená.

Jedinou překážkou vám v tom bude přírodní zákon pravící, že těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není vnějšími silami tento stav nuceno změnit. V praxi to pak znamená, že jakmile planetu rozpohybujete, zastaví se až o kostky anebo o další planetu. Jejich vzájemná interakce je tak nezbytná pro dosažení cíle.

S postupem času začnou kostky ubývat a planety naopak přibývat. Celkem můžete svou představivost a schopnost logického uvažování trénovat na celkem šesti desítkách úrovní.

DOWNLOAD, homepage, 11,3 MB, 7/10