Z názvu je již patrné, odkud brali autoři hry inspiraci jak pro grafické vzezření, tak i pro samotné otázky. Ve skutečnosti se tak nejedná o čistokrevný kviz, ale spíš prověření vašich schopností hledat na Wikipedii.

The Wikipedia Challenge

:. The Wikipedia Challenge

Tematické rozpětí otázek je totiž ohromné: od sportu, přes kulturu, dějiny až po vědu a techniku. Taky jsou všechny v angličtině – co pro jednoho může být zásadní nevýhodou, může druhému připadat jako zajímavý trénink tohoto jazyka.

The Wikipedia Challenge

:. The Wikipedia Challenge

The Wikipedia Challenge je minimalistickým vědomostním kvizem, při jehož hraní se můžete nejenom pobavit, ale také něco dozvědět.

DOWNLOAD, homepage, 1.2 MB, 7/10