Byť by se autoři snažili sebevíc, nějakou super zábavnou hru na principu evoluce by nestvořili, ledaže by se dalece odchýlili od původního záměru. Evolites se naopak snaží celý proces simulovat co nejvěrněji, je-li to vůbec možné.

Celá hra se tak sestává s pozorování jedné modré obrazovky, po níž se prohánějí mikroorganismy. U těch můžete sledovat základní parametry a také je pomocí několika akcí ovlivňovat. Je nutné se postarat o potravu, zásadní vliv ve hře má radioaktivita, která může způsobit mutace a následný vývoj.

Jak už bylo naznačeno, samo o sobě to není nijak extra zábavné a většina hráčů bude Evolites po nějaké době znechuceně odinstalovávat. Pokud vás evoluce a její principy z nějakého důvodu zajímají, určitě budete nadšeni.

DOWNLOAD, homepage, 3.6 MB, 6/10