Těžko říci, kam na ty nápady v Digipenu pořád chodí, ale i když doslova chrlí jednu hru za druhou, vždy při jejím popisování musíme vyslovit úžas na tím, jak je originální. A nejinak je tomu i v případě Teluricy.

Ovládáte v ní stvoření podobné sněhulákovi, které neustále pobíhá po povrchu koule a snaží se sehnat něco k jídlu. Nejsnazší cesta je sbírání ovoce ze stromů a až trochu povyrostete, můžete je rovnou setřásat naražením do stromu. A proč se vlastně musíte snažit vyrůst. Jednoduše proto, abyste co nejdéle odolávali nepřátelům.

Protože je úkol stále týž a úroveň obtížnosti jen jedna, nevydržíte obvykle víc jak pár minut. Možná vás to po několika pokusech přestane bavit, ale už jen kvůli zajímavému vizuálnímu dojmu byste si Teluricu neměli nechat ujít.

DOWNLOAD, homepage, 6.5 MB, 8/10