Ztvárnit adventurní svět jako sérii fotografií ze světa reálného (pro dosažení té správné atmosféry musejí být černobílé), to už tady bylo. Osobně se mi do paměti asi nejvíce vryla záležitost s názvem Přítmí, za kterou někdy před šesti sedmi lety stála část redakce Score.

Jenže kdeže loňské sněhy jsou... O to více překvapí hra, která s tak velkým časovým odstupem přijde s něčím prakticky podobným. Vše začíná jako příběh obyčejného člověka na obyčejném místě - konkrétně na nádraží. Jenomže záhy zjistíte, že nemáte žádné peníze, a tak se musíte vydat zkoumat okolí, v němž o depresivní atmosféru a různé překvapivé zvraty nebude nouze.

Více se při recenzování hry z příběhu prozrazovat nesluší. Naopak je více než nutné upozornit na fakt, že hraní nemá moc spád, protože se co chvíli zaseknete na hledání nějakého skrytého místečka o rozměrech jen pár čtverečních pixelů. V praxi se tomu říká "pixel hunting" a pro žádnou adventuru to není lichotivé hodnocení.

I přesto však tato hra stojí za vaši pozornost. Už jen proto, že se takovýto druh nevidí každý týden.

DOWNLOAD, homepage, 4.5 MB, 7/10