Byznys vyděračů tohoto typu funguje tak, že neopatrnému uživateli vpašují do počítače škodlivý kód, který na všech dostupných diskových jednotkách zašifruje soubory a zobrazí na monitoru výzvu k zaplacení výkupného. Použitá šifra je přitom tak silná, že bez šifrovacích klíčů jsou soubory opravdu ztraceny.

„Cryptowall je v současnosti nejsofistikovanější šifrovací malware na trhu a představuje skutečnou hrozbu. Celkové škody, které způsobil, jsou podstatně vyšší než 18 miliónů dolarů, nahlášených dosud FBI. Spousta postižených svůj problém z nejrůznějších důvodů nehlásí. Navíc je potřeba k přímým škodám připočítat také nepřímé škody: ušlý byznys, poškozenou reputaci nebo náklady na vyšetřování incidentu,“ komentuje Peter Stančík, Chief Security Evangelist společnosti ESET.

FBI doporučuje jako prevenci škod ze šifrovacího vyděračského malwaru:

-    používat některé z osvědčených bezpečnostních řešení a udržovat je aktualizované;
-    průběžně zálohovat veškerý důležitý obsah počítače;
-    dodržovat pravidla bezpečného chování na internetu, především chovat se obezřetně k přílohám a odkazům v nevyžádaných e-mailových zprávách.