Autoři petice navazují na aktivity jednoho z amerických senátorů, který zvýšení důrazu na kybernetickou bezpečnost automobilů požadoval již v roce 2013. Ten varoval před hrozbou nabourání do ovládacích systémů automobilů a jejich totálního ovládnutí, připomněl server welivesecurity.com.

Takový scénář je podle aktuálních analýz nepravděpodobný; Miller a Valasek však ukázali, že dílčí útok, tedy útok cílený na některou z komponent automobilového systému, je relativně snadný – a přitom také může mít fatální následky.

Za hlavní rizikový faktor považují Miller s Valaskem to, že do automobilových systémů jsou integrovány internetové prohlížeče; jejich hlavním přínosem přitom je pouze to, že mají otevřít možnosti inzerce.