"Připravte se být ovládáni na dálku. Já byla," uvedla ve středu novinářka Yuri Kageyamová.

"V průběhu návštěvy výzkumného centra NTT byl na mou hlavu vložen speciální přístroj. Vysílal proud s velice nízkým napětím, který procházel celou mou lebkou, tedy zleva - doprava nebo opačně. Směr proudu určoval pohyb joysticku na dálkovém ovladači," napsala Kageyamová.

Činnost přístroje novinářku "vyčerpávala", rovněž uvedla, že byla velice nervózní. "Chtěla jsem jít rovně, avšak namísto toho jsem běhala ze strany na stranu," dodala.

O směru pohybu rozhodne joystick, ne mozek

Technologie, na kterém staví ovladač NTT, stimuluje nervovou část vnitřního ucha, která napomáhá udržovat rovnováhu. "Cítila jsem záhadné neodolatelné nutkání kráčet doprava pokaždé, když výzkumník pohnul joystickem tímto směrem. Byla jsem prostě přesvědčena, že to je jediný směr, který mi zaručí stabilitu," uvedla šokovaná Kageyamová.

Vaše nohy začínají kráčet dříve, než si to uvědomíte. Rovněž bych se mohla ovádat sama, kdybych měla joystick ve svých rukou, napsala japonská novinářka.

Podle výzkumníků z NTT zatím neexistuje přesné vysvětlení, které by zdůvodňovalo, proč mohou být lidé ovládáni, jakmile jejich uši zasáhne proud o nízkém napětí.

Již dnes však mají vědci plány na využití této technologie v nových počítačových hrách nebo zábavních parcích. Rovněž hovoří o nové generaci přehrávačů Apple iPod, který by mohly uživatele nutit tancovat.