První kontakt s mobilním telefonem nebo tabletem mají dnešní děti v útlém věku. Rodiče jim dotykové zařízení často půjčí už po prvních narozeninách. Nechtěně se tak podílejí na rozvoji jejich závislostního chování. Vlastní mobil pak děti dostávají s nástupem do školy.

Děti si velmi rychle osvojují dovednosti spojené s moderními technologiemi a internetem. Rodiče za nimi v tomto ohledu výrazně pokulhávají. "Přes 80 procent z nich má základní uživatelské dovednosti – zvládnou napsat e-mail, používat sociální sítě nebo nakoupit zboží on-line.

Většina rodičů tedy není technicky schopna zajistit, aby se jejich dítě nedostalo k závadnému obsahu na internetu," uvedl vedoucí výzkumného týmu a zároveň vedoucí Centra PRVoK PdF Univerzity Palackého v Olomouci Kamil Kopecký. Jen 15 procent rodičů používá k filtrování obsahu na internetu softwarová řešení.

Vzájemná důvěra a ústní dohoda

O nějakou formu omezování času stráveného on-line se sice snaží téměř tři čtvrtiny rodičů, většina z nich se ale spoléhá především na vzájemnou důvěru a ústní dohodu. Rodiče nedokážou správně vyhodnotit rizika v on-line prostředí, která jejich potomkům hrozí.

Nejen proto, že na internetu nejsou technicky příliš zdatní, ale i proto, že více než polovina z nich na něm nic rizikového doposud nezažila. Dokonce se sami mnohdy chovají v on-line světě nebezpečně – podle průzkumu například pětina z nich sdílí fotografie, na kterých jsou jejich děti částečně obnaženy a je možné určit jejich identitu.

Jedním z fenoménů dětského on-line světa jsou youtubeři. Svět dětí se ale v tomto ohledu se světem jejich rodičů výrazně míjí. Ačkoli devět z deseti rodičů aktivně videa na YouTubu sleduje, pouhých 15 procent z nich sleduje samo aktivně i youtubery. Jejich děti přitom světem youtuberů žijí, až 60 procent z nich je sleduje pravidelně, 40 procent rodičů se k nim alespoň občas přidá. Většina rodičů hodnotí youtubery negativně, jejich sledování ale dětem nezakazují a v zásadě ani neomezují.

Do výzkumu se zapojilo 1093 rodičů s dětmi do 17 let ve všech krajích Česka.