Výroba, instalace a podpora superpočítače budou bez DPH stát téměř 275 miliónů korun. Dodá ho americká společnost Silicon Graphics International. Celý projekt superpočítačového centra, které se nachází v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, má hodnotu více než dvě miliardy korun. Většinu zaplatí evropské dotace.

Podle harmonogramu by v dubnu měl být v budově centra dokončen datový sál. „Na květen je plánováno dokončení instalace superpočítače Salomon a provádění testů," uvedla Koláriková.

V červnu nebo červenci by měl být superpočítač Salomon uveden do plného provozu. Do srpna by do datového sálu měl být z kontejneru přemístěn superpočítač Anselm, což je menší část superpočítače, takzvaný malý cluster. Oba superpočítače by měly být v provozu v září.

Superpočítač Anselm v Ostravě funguje od května 2013. Jeho výkon je srovnatelný s 3900 běžnými notebooky. Slouží už k výpočtům z různých oblastí, například z dopravy, nanotechnologií, hydrologie nebo vývoje nových léků. Hlavní stroj s výkonem petaflopové třídy převýší výkon Anselma téměř dvacetinásobně.

Jak pracují superpočítače

Superpočítače zabírají na rozdíl od běžných stolních počítačů celé budovy. Jsou sestaveny z tisíců procesorů a mají stejný výkon jako stovky běžných PC. To, co dokáže superpočítač spočítat za jediný den, by trvalo běžnému domácímu PC celý rok.

Superpočítač Jaguar

Nejvýkonnější superpočítače na světě zabírají klidně i celé budovy.

FOTO: Novinky

Tomu odpovídá také jejich cena. Superpočítače jsou stejně drahé jako luxusně zařízené rodinné domy. Takto výkonné stroje zkoumají lidskou DNA, dešifrují tajné informace nebo počítají pohyb vesmíru.