Nejvíce registrací se uskutečnilo v březnu a nejméně v prosinci. Nejvíce držitelů pochází z Prahy s podílem přes 30 procent. Nejméně vlastníků je z Karlovarského kraje. Z držitelů, kteří mají sídlo mimo Českou republiku, jich stále většinu tvoří obyvatelé Slovenska, dále Německa a USA.

Mezi doménami s koncovkou .cz převládají stejně jako v roce 2012 devítiznakové domény, kterých je přes 100 000. Domény s jedním a dvěma znaky jsou už delší dobu vyčerpány, tříznakové domény jsou obsazené z více než jedné třetiny a v současnosti zbývá kolem 30 000 kombinací. Od předloňského roku se snížil počet doménových jmen s maximálním povoleným počtem 63 znaků ze sedmi na šest.

Největší skupinu stále tvoří držitelé s jedinou registrovanou doménou, kterých je 429 000, držitelů se dvěma registrovanými doménami bylo 57 539 a se třemi 20 283. Nejvyšší počet domén, které měl zaregistrované jeden držitel, byl 3292.

Zabezpečení DNSSEC loni používalo 400 000 domén. Před pěti lety jich přitom byla zhruba tisícovka.