"Nelze nutit provozovatele nějaké sociální sítě, aby zavedl celkové filtrování zaměřené na všechny své uživatele ve snaze předejít nedovolenému používání hudebních a audiovizuálních děl," citoval server z rozhodnutí SDEU.

Unijní soud tak odmítl žádost belgické společnosti autorů a skladatelů Sabam, která chtěla přimět poskytovatele internetových služeb Netlog, aby jako "preventivní dohled" zavedl systém filtrování. "Celkový dohled nad informacemi je zakázán direktivou o elektronickém obchodu," zdůraznili soudci. Nutit firmu Netlog filtrovat data by podle nich znamenalo porušení její svobody podnikání.

Francouzská socialistická europoslankyně Françoise Castexová označila rozhodnutí nejvyšší justiční instance EU za důkaz, že mechanismy prosazované ve smlouvě ACTA odporují právu.

Proti rozhodnutí soudu se nelze odvolat

SDEU je nejvyšší právní instancí unie a odpovídá za jednotný výklad a aplikaci evropského práva. Výroky SDEU jsou závazné a konečné, strany se proti nim nemohou odvolat. Za každou členskou zemi EU v něm působí jeden soudce.

Dohodu ACTA na konci ledna v Tokiu podepsali zástupci celkem 22 států Evropské unie, včetně České republiky. Podpis, který na dohodu připojili mimo jiné i zástupci Velké Británie, Rakouska, Francie a Itálie, nenabývá rovnou právní účinnosti. O nové legislativě bude nejprve ještě jednat Evropský parlament.

Hlavním cílem dohody je zajistit vyšší mezinárodní standardy vymáhání práv duševního vlastnictví, které rozšiřují nynější základy této ochrany obsažené v dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví TRIPS. Doposud se k dohodě připojily například Spojené státy, Japonsko, Austrálie nebo třeba Jižní Korea, nyní se čeká na podpis Evropské unie, Mexika a Švýcarska.

Podle zástupců hackerského hnutí Anonymous legislativní schválení této dohody povede k cenzuře internetu. [celá zpráva]