Informatik a počítačový lingvista, který se narodil v Kladně, ve svém oboru získal proslulost zejména díky svému průlomovému výzkumu pro společnost IBM na počátku 70. let. V roce 2001 Jelinek obdržel čestný doktorát matematicko-fyzikálních věd Univerzity Karlovy (UK).

Otec Vilém byl židovského původu, zahynul v koncentračním táboře v Terezíně. Zbytek rodiny válku přežil, byli ale považováni za židovské míšence.

Československo rodina opustila v roce 1949 a usídlila se v New Yorku. Díky dobrým studijním výsledkům byl přijat na proslulý Massachusettský technologický institut (MIT), kde později získal doktorát. Na této vysoké škole také učil, stejně jako na Harvardově univerzitě a Cornellově univerzitě.

Rozpoznávání řeči

Na začátku 70. let nastoupil do IBM. Problematikou rozpoznávání řeči se tehdy podle deníku The New York Times zabývaly dva tábory. Jeden tvořený lingvisty tvrdil, že nejlépe rozpoznávají řeč lidé, a proto by se počítačové modely pro její dekódování měly řídit lidskými koncepty - syntaxí, gramatikou a významy.

Jelinek patřil do druhé skupiny vědců, kteří prosazovali řešení vlastní strojům. Vědec českého původu tak pro rozpoznávání řeči navrhl statistické nástroje. Slova jsou tak převedena do digitální podoby a počítač se učí poznávat slova a jejich náležitý pořádek ve větách na základě opakovaných vzorců a statistické pravděpodobnosti. Stroje totiž podle Jelineka fungují jinak než lidé. "Letadla také nemávají křídly," řekl v jednom rozhovoru.

Spojení s vlastí nikdy neztratil

Jelinek získal americké občanství v roce 1955. Styky se svou vlastí ale nikdy nepřestal udržovat. Českým vědeckým kolegům například posílal odbornou literaturu.

Do Československa se poprvé vrátil v roce 1957.