Na 47 procent uživatelů by bez internetu nejvíce postrádalo informace, rychlé hledání, mapy nebo zjišťování cen. Na 43 procent dotázaných užívajících internet potřebuje síť hlavně kvůli komunikaci, kontaktu s přáteli, škole nebo práci.

Lidé nepoužívající internet to ze 40 procent zdůvodňují tím, že k němu nemají přístup. Téměř 34 procent respondentů nevyužívá síť, protože internet nepotřebují, nechtějí ho, nezajímá je a nemají na něj čas.

Nejčastěji se lidé připojují pomocí WiFi sítí

Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2009 se Češi nejčastěji k internetu připojují pomocí bezdrátové technologie WiFi (40 %). ADSL připojení využívá 28 procent trhu a kabelovou přípojku má pětina tuzemských domácností. Pomalé vytáčené připojení využívá osm procent lidí.

Internet nejčastěji lidé využívají pro komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (91 %). Takřka polovina domácností webovou síť využívá pro telefonování (42 %). O službách a produktech vyhledává na internetu informace 83 procent domácností. A zhruba pětina lidí prostřednictvím světové počítačové sítě nakupuje (22 %).

Přestože v roce 2008 mělo počítač jen 48 procent domácností, v roce 2009 jej vlastnilo již 54 procent trhu. V roce 2003 to přitom bylo pouze 24 %.