Podle francouzské Ústavní rady je uvedený bod zákona, který měl umožňovat odpojovat počítačové piráty od internetu, v rozporu se základními lidskými právy. „Internet můžeme považovat za jednu ze svobod, která umožňuje přístup ke komunikačním službám,“ uvedla rada.

Zákon schválila již 12. května dolní komora francouzského parlamentu. Ústavní rada jej ale poté začala prošetřovat na podnět Socialistické strany. Ta poukazovala na to, že není možné, aby od internetu uživatele odpojoval administrativní orgán.

Třikrát a dost, prosazovali zákonodárci

Zákon měl fungovat na principu třikrát a dost. Potrestán by tedy podle něj měl být každý hříšník, který bude třikrát přistižen při nelegálním stahování. Jeho počítač měl být jednoduše zcela odpojen od internetu.

Zákonodárci by k odpojení využili unikátní IP adresu, kterou má každý uživatel internetu. Pokud tedy bude v domácnosti více počítačů, k internetu by se podle zákonu nemohl připojit žádný z nich.

Zákon se měl dotknout také volně přístupných bezdrátových WiFi sítí a internetových kaváren. V obou případech měli provozovatelé vytvořit speciální seznam „nevhodných“ internetových stránek (blacklist), které by potom nemohli uživatelé vůbec spustit.

Potrestán by byl majitel počítače

Za nelegální stahování by byl podle návrhu potrestán vždy majitel počítače, který má s poskytovatelem internetového připojení podepsanou smlouvu. Nehraje tedy roli to, zda stahoval nelegální obsah přímo on, nebo někdo jiný.

Podle poslanců, kteří podpořili návrh, je totiž na majiteli počítače, aby dohlížel na to, kdo a jak s jeho počítačem nakládá a zabezpečil ho proti případnému zneužití. Vtipně dodávají, že stejně tak si musí řidiči zabezpečit svá auta, aby s nimi nikdo nepáchal žádné trestné činy.

V současné době je ve Francii uplatňován proti internetovému pirátství zákon o ochraně duševního vlastnictví, podobně jako je tomu například i u nás. Vláda se ale domnívala, že odpojování od internetu by bylo daleko jednodušší, než posílat každého počítačového piráta policii, která má dost práce s jinými druhy kriminality. Návrh počítal s tím, že hříšník by byl od internetu odpojen až po několikátém varování.