Podobný projekt již zastupitelstvo jednou schválilo, počítal však s penězi z takzvaných norských fondů. Tato žádost zatím stále leží v Norsku, uvedla dnes hejtmanova náměstkyně pro školství Dagmar Nohýnková. Celkový rozpočet nového projektu činí 20,3 miliónu korun, povinná spoluúčast kraje je ve výši 7,5 procenta.

Za peníze má být pořízeno 60 interaktivních tabulí, data-video projektorů a počítačů, 57 sad hlasovacího zařízení, 37 bezdrátových tabletů a 59 digitálních vizualizérů. Učitelé také dostanou na 300 notebooků.

Školy by měly získat nové vybavení do konce příštího roku

Starší projekt počítá s pořízením interaktivních tabulí s ozvučením, počítači s LCD monitory, DVD mechanik včetně softwaru, data-video projektorů, digitálních vizualizérů a videorekordérů.

Celkový rozpočet projektu činí 12,3 miliónu korun, z norských fondů bude financováno 85 procent. Norské fondy jsou dalším zdrojem financí vedle známějších strukturálních fondů EU. Finanční mechanismy Norska a Evropského hospodářského prostoru (EHP) vznikly v roce 2004 po přijetí nových zemí do Evropské unie.