Autor zprávy Guy Bono řekl, že řešením boje proti digitálnímu pirátství nemůže být to, že se budou kriminalizovat spotřebitelé, kteří to nedělají kvůli zisku.

Do textu zprávy se tak nakonec dostal dodatek, který vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby se mimo jiné vystříhaly přijímání takových opatření, která by byla v konfliktu s občanskými svobodami a lidskými právy. Jako příklad se uvádí právě přerušení přístupu na internet.

Za prosazení takovéhoto opatření proti těm, kdo opakovaně porušují autorská práva tím, že sdílí písně, filmy, počítačové programy či hry, u europoslanců lobbovala třeba Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI).

Francouzský prezident v listopadu podpořil iniciativu volající po tom, aby poskytovatelé internetu mohli automaticky odpojit zákazníky, kteří nelegálně stahují materiály spadající pod autorská práva.