Prioritou každého začínajícího podnikatele i živnostníka by mělo být pojištění podnikatelské činnosti. Pojištěním můžete zmírnit nečekané výdaje z nepředvídaných událostí a nadále se tak věnovat své práci. Jinak se můžete nadlouho zadlužit nebo v horším případě zkrachovat. Pojištění podnikatelů také poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že by pojištěný způsobil jinému neúmyslnou škodu, kterou by byl povinen nahradit.

Pojištění podnikatelů v základním rozsahu

Pro veškeré pojištění platí naprosto přesné a jednoznačné určení pojištěných věcí (nejlépe jako pojištěné soubory dle účetní evidence, méně vhodné je vyjmenování jednotlivých věcí, čemuž se někdy ale nevyhnete).

Přesné a jednoznačné musí být i určení místa pojištění, tedy adresa, parcelní číslo podle katastru nemovitostí apod. Často se dá s pojišťovnou dohodnout jako místo pojištění Česká republika, avšak jen v omezené míře a s poměrně nízkým limitem plnění. Důvodem je především potřeba pojistitele znát rizikovost míst pojištění z důvodů např. hrozících povodní a záplav, ale i jiných nebezpečí.

Pojistitel ohodnotí riziko ohrožení výrobní haly - jiné je v místě u řeky, které je každoročně zaplavováno a v sousedství je muniční sklad, jinak se bude dívat na riziko výrobních hal na pokraji poklidného městečka daleko od řeky.

Je-li možné při pořizování nemovitostí vybrat z více alternativ, vždy zvažte z výše uvedených hledisek místo s nižší rizikovostí. Může se stát, že v nejrizikovější povodňové zóně pojišťovna odmítne na povodeň pojistit nebo cena pojištění se výrazně zvýší. Orientačně jsou povodňové mapy i na internetu pro nekomerční použití.

Dalším úskalím je, jakou měrou se pojištěný na škodě podílí. Spoluúčast může být pouze v korunách nebo v kombinaci s procentickým podílem na výši škody.

Zlatý hřeb pojištění - výluky

Zlatým hřebem podmínek a smluvních ujednání pojišťoven jsou výluky. Jsou jich desítky, u všech pojišťoven jsou jiné a v různých kombinacích. Podnikatel nemá šanci se v nich orientovat.

ČTĚTE TAKÉ
PORADNA: Výluky z pojištění, které byste měli znát

Platí totéž jako u smluv s bankami a mnoha dalšími ústavy, že textům nejmenším písmem je třeba věnovat největší pozornost.  Zde je dobré se poradit a využít služeb odborníků.

Seriózní pojišťovací zprostředkovatel nebo makléř po seznámení se všemi aspekty klienta navrhne kvalitní pojistný program. Po jeho odsouhlasení s klientem provede poptávku pojišťoven (nezřídka i všech, které příslušná rizika pojišťují), provede srovnání nabídek spolu s upozorněním na klady a zápory nabídek včetně výluk. Mnohdy je schopen vyjednat jejich zrušení.

ČTĚTE TAKÉ
PORADNA: Stačí se řídit pravidlem: Náš zákazník náš pán

Po vybrání pojišťovny či několika pojišťoven zajistí a zkontroluje vyhotovené pojistné smlouvy a zabezpečuje jejich správu. Při škodě stojí na straně klienta a spolupracuje na řešení škody až do její úhrady. Za tuto práci většinou nebere od klienta úhradu.

Své náklady hradí z provize od pojišťovny po úhradě pojistného klientem. Ale kde najít slušného makléře, který se nepřidá k zástupu lidí tahajících z podnikatelů především peníze?

Zeptejte se na reference ve svém okolí, komu a jak makléř pomohl při likvidaci škody. Je to ale poněkud v kolizi s povinností mlčenlivosti, pokud by údaje poskytoval makléř či pojišťovna.  Makléře lze také posuzovat podle jeho klientů a jejich spokojenosti, velikosti makléře apod.

Diskutujte na toto téma a podělte se o své zkušenosti na www.zlatakoruna.info/financni-produkty/podnikatele/pojisteni-pro-podnikatele/info
Další informace o finančních produktech naleznete na www.zlatakoruna.info