Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Skončili jste školu? Zajímejte se o povinnosti s placením pojistného

Konec školního roku pro absolventy středních i vysokých škol znamenal i konec studia. Spojené s tím jsou i nové povinnosti, například placení pojistného na sociální zabezpečení. Mnozí mladí lidé ale nemají v této otázce jasno. Navíc povinnost platby pojistného se řeší v závislosti na konkrétní situaci, proto Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) sestavila přehled těch nejtypičtějších.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Skončili jste školu? Zajímejte se o povinnosti s placením pojistného

Absolvent ukončí studium

Povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) nevzniká samotným ukončením studia, je spojena až se zahájením výdělečné činnosti - ať už absolvent nastoupí do zaměstnání, případně začne podnikat.

V případě, že absolvent střední či vysoké školy nebude po ukončení školy pracovat, bez ohledu na to, zda se přihlásí na úřad práce, či nikoliv, není povinen pojistné platit. Může se ale přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, pokud chce, aby se mu tato doba počítala pro důchod.

Absolvent nastoupí do zaměstnání

Pokud absolvent nastoupí po škole do zaměstnání, odvádí za něj pojistné na sociální zabezpečení jeho zaměstnavatel, zároveň do evidence ČSSZ zasílá zákonem stanovené informace a doklady (evidenční list důchodového pojištění).

Neplatí to ale v případě tzv. zaměstnání malého rozsahu, tedy pokud příjem za kalendářní měsíc je nižší než tři tisíce korun (např. u dohod o pracovní činnosti), a také pokud je zaměstnání vykonáváno na základě dohody o provedení práce a výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 tisíc korun. V obou uvedených případech zaměstnání totiž nezakládá účast na pojištění.

Absolvent či student začne podnikat

Zahájení podnikání, resp. samostatné výdělečné činnosti, musíte vždy oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabepečení podle místa svého bydliště. Je-li podnikání vaší hlavní činností, je vaší povinností platit důchodové pojištění. Pokud je ale vedlejší činností, např. současně nastoupíte do zaměstnání či nadále studujete a k tomu podnikáte, závisí pak povinnost platit důchodové pojištění na výši dosažených příjmů.

Absolvent či student nastoupí na brigádu

Pokud prázdninová brigáda není tzv. zaměstnáním malého rozsahu nebo dohodou o provedení práce s příjmem do 10 tisíc korun, pojistné za studenta či absolventa odvádí zaměstnavatel. Období takové brigády pak může být započítáno pro nárok na budoucí důchod.

Absolvent či student vycestuje do zahraničí

„Studenti, kteří nejsou v České republice výdělečně činní a pojistné na sociální zabezpečení neplatí, nemají vůči ČSSZ žádnou povinnost ani při vycestování do zahraničí na stáž či studijní pobyt nebo za prací. Nemusí ČSSZ v těchto případech nic hlásit,” uvádí zpráva ČSSZ.

Pokud budete v zahraničí pracovat, je třeba si uvědomit, že v rámci Evropské unie platí pro oblast sociálního zabezpečení evropská koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána.

O povinnostech v konkrétním státě je třeba se informovat u příslušné instituce daného státu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků