Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Dotěrný majitel bytu systematicky ničil nájemci život

Někteří pronajímatelé nemovitostí v obavě, jak bude nájemce s bytem či jeho zařízením nakládat, mají potřebu svůj majetek neustále kontrolovat. Na jednu stranu se jim nelze divit, do své nemovitosti vložili nemalé peníze, přirozeně tak o ni mají strach a snaží se ji před nesolidními nájemci různými způsoby chránit.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Dotěrný majitel bytu systematicky ničil nájemci život

Někdy však může jejich jednání překročit hranice a pod záminkou ochrany svého majetku tak mohou nájemci udělat ze života peklo - jako tomu bylo v případě pětatřicetiletého Františka.

František žije sám, proto mu nedělá problémy přestěhovat se za prací. Když dostal nabídku zajímavého zaměstnání v místě vzdáleném několik desítek kilometrů od jeho tehdejšího bydliště, neváhal. Brzy se mu podařilo najít i nové bydlení, které přesně vyhovovalo jeho požadavkům.

„S majitelem bytu jsme si domluvili osobní schůzku, na které jsme si stanovili všechny potřebné náležitosti pronájmu. O tom, jak budou probíhat kontroly bytu, jsme se však tehdy nebavili, což se v budoucnu ukázalo jako největší chyba,“ posteskl si Právu František.

Návštěva stíhala návštěvu

Po nastěhování neuplynulo ani pár dní a pronajímatel si přišel byt zkontrolovat. Jeho přepadovky se brzy staly rutinou, minimálně jednou týdně se objevil u dveří bytu a vnutil se k Františkovi prý na přátelskou návštěvu.

Ovšem jemu to začalo brzy vadit a požádal majitele bytu, aby s častými návštěvami přestal, což se ho ale dotklo a začal na Františka pohlížet jako na nevděčného nájemce, kterého je potřeba z bytu dostat rychle pryč.

„Pronajímatel mě požádal, abych se z bytu vystěhoval, s čímž jsem samozřejmě nesouhlasil. Odmítl jsem přistoupit na ukončení smlouvy a naopak trval na jejím dodržení,” uvedl František.

Františkův postoj ale majitele bytu rozčílil a odpojil mu vodu i elektřinu. „Když jsem se začal bránit a vyzval ho k jejich zprovoznění, počkal, až nebudu doma a vyměnil mi v bytě zámky,” popsal své špatné zkušenosti František.

„Byl jsem jeho praktikami natolik znechucený, že jsem se rozhodl od smlouvy nakonec odstoupit a na své náklady se odstěhovat,“ dodal.

Kontrola v bytě musí být předem oznámena

Podle současné právní úpravy má pronajímatel právo navštívit nemovitost, například kvůli opravě či údržbě, a nájemce mu to musí umožnit. Svou návštěvu je ale povinen předem v přiměřené době oznámit.

Co o kontrolách v pronajatých nemovitostech říká občanský zákoník
§ 2219
(1) Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(2) Vzniknou-li nájemci činností pronajímatele podle odstavce 1 obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má nájemce právo na slevu z nájemného.

„Zákony oblast kontroly v pronajaté nemovitosti blíže nijak nespecifikují. Je tedy na samotném nájemci, aby při uzavírání nájemní smlouvy trval na určení přesného postupu, za jakých podmínek a jakým způsobem budou kontroly bytu probíhat, a v jakém časovém předstihu je nutné kontrolu nájemci včas ohlásit. Pokud se tak nestane, rozhoduje v případě budoucích rozporů o těchto náležitostech soud,“ upozornil právník Štěpán Smoleja ze společnosti ulovdomov.cz.

„V případě, že by podmínky kontroly bytu byly ve smlouvě specifikovány, ale pronajímatel by je nedodržoval a nájemci by například odpojil přívod vody či elektrickou energii, doporučujeme, aby nájemce v takovém případě neprodleně podal žalobu na splnění smluvní povinnosti spolu s návrhem na vydání předběžného opatření, jímž by soud přikázal pronajímateli odpojené služby znovu zapojit,“ dodal.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků