Každý člověk má právo svobodně si vybrat zdravotní pojišťovnu. Pokud mu nevyhovuje, má opět právo ji změnit. Zároveň však musí dodržet podmínky dané zákonem, který říká, že změnu je možné provést jen jednou ročně, a to v předem určených termínech. Ty jsou dva - 1. leden a 1. červenec.

Pro přeregistraci od jedné zdravotní pojišťovny ke druhé je však třeba počítat s tříměsíční čekací dobou. Proto pokud se na změnu chystáte od druhé poloviny letošního roku, musíte přihlášku nové pojišťovně poslat nejpozději do 31. března.

Jestliže tento termín nestihnete, bude vaše žádost zpracována až v dalším pololetí a změna pojišťovny bude platit od 1. ledna 2020.

O změnu musíte požádat písemně

Změnit zdravotní pojišťovnu není nic složitého. Pokud máte vybráno a jste si svým výběrem jistí, stačí na jakékoliv pobočce zvolené zdravotní pojišťovny vyplnit papírový formulář, podepsat a předložit požadované doklady.

ČTĚTE TAKÉ
Schillerová: Platba za státní pojištěnce je anomálie

Například osoby samostatně výdělečně činné musí doložit potvrzení o výši záloh na pojistné, které platily své dosavadní pojišťovně. Zaměstnanci uvedou název a sídlo svého zaměstnavatele, studenti předloží potvrzení o studiu, matky na mateřské či rodičovské pak rodný list dítěte, nezaměstnaní doloží potvrzení u úřadu práce, starobní důchodci předloží potvrzení o přiznání důchodu apod.

Dále se nemusíte o nic starat, není potřeba se od své stávající pojišťovny odhlašovat, nová pojišťovna zařídí vše potřebné a zašle vám i kartu pojištěnce (tzv. modrou kartičku). Co ale poté musíte udělat sami, je oznámit změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli a také všem lékařům, ke kterým docházíte.

Ujistěte se, že vám změna nepřinese komplikace

Někteří pojištěnci mění zdravotní pojišťovnu kvůli poskytovaným benefitům. Ovšem rozhodovat se jen podle nich se nemusí vyplatit. Mohlo by se stát, že po změně zjistíte, že někteří z lékařů, ke kterým chodíte, nemá s danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Vám pak nezbude nic jiného než hledat nové lékaře, kteří smlouvu mají.

Základní rada pro výběr pojišťovny proto zní: nejdříve se zajímejte o to, zda vybraná pojišťovna má smlouvu s lékaři, které pravidelně navštěvujete.

Na bonusy pojišťovny vydají stamiliony korun

Na českém trhu působí sedm zdravotních pojišťoven. Svým pojištěncům nabízejí celou škálu benefitů, například přispívají na různé druhy očkování, zdravotní prevenci, pohybové aktivity, odměňují dárce krve či klienty vyznávající zdravý životní styl apod.

Na různé preventivní programy, benefity a bonusy vydávají ročně stamiliony korun. V loňském roce svým pojištěncům vyplatily zhruba 1,07 miliardy korun, pro letošní rok je připraveno téměř 1,3 miliardy korun.

ČTĚTE TAKÉ
Zdravotní pojišťovny plánují letos na bonusech vyplatit téměř 1,3 miliardy korun