„V letošním roce očekáváme růst výnosů u dluhopisů velmi krátkých splatností, což bude souviset s dalším očekávaným růstem sazeb ČNB. V případě dluhopisů delších splatností však předpokládáme spíše stagnaci sazeb, jelikož výnosová křivka se stala poměrně plochou a investoři již růst úroků dále nečekají,” uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

„Výnosy dluhopisů s nižší splatností se bezpečně odpoutaly od nuly, a v závěru loňského roku dokonce dohnaly i výnosy dluhopisů s delší splatností. Výnosová křivka se tak výrazně zploštila a obdobný pohyb očekáváme i v roce letošním,” připomněl analytik Raiffeisenbank František Táborský.

Zatímco průměrný výnos státních dluhopisů s dvouletou splatností byl podle Seidlera v roce 2017 ještě nepatrně záporný, v roce 2018 již činil zhruba jedno procento a v závěru roku pak byl nad hranicí 1,5 procenta. Výnos desetiletého státního dluhopisu se podle Seidlera také zvýšil, a to zhruba o jeden procentní bod, v průměru minulý rok činil kolem dvou procent.

Ministerstvo vydává dluhopisy pro domácnosti

Ministerstvo financí v prosinci zahájilo prodej státních dluhopisů pro domácnosti. Zájemci z řad fyzických osob si mohou pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 korun a maximální hodnotě jeden milion korun.

Průměrný roční výnos šestiletého reinvestičního dluhopisu bude podle ministryně 2,07 procenta před zdaněním, a to za předpokladu, že ho bude vlastník držet celých šest let. V případě, že by se ho předčasně zbavil, byl by jeho zisk výrazně nižší.

Státem nabízený dvouprocentní úrok je teď sice vyšší, než nabízejí banky na spořicích účtech, na pokrytí inflace ale nyní nestačí.