„Pojišťovny řeší každý rok přes 190 tisíc pojistných událostí souvisejících s dětskými úrazy, ze kterých ročně vyplatí poškozeným kolem 1,9 miliardy korun,“ uvedla pro Právo Ivana Menclová z České asociace pojišťoven (ČAP).

Riziko dětských úrazů se výrazně zvyšuje v letních prázdninových měsících, kdy se děti zbavené školních starostí častěji věnují různým aktivitám, jako je třeba jízda na kole nebo na bruslích, během nichž mohou lehce přijít k úrazu. Jak ukazují data pojišťoven, například pro malé děti jsou velkým nebezpečím i domácí bazény a v posledních letech také stále častěji trampolíny.

Krátkodobé pojištění úrazu dětí

„Příležitostí k úrazu je během prázdninových pobytů hodně a pro tyto účely některé pojišťovny nabízí možnost úrazového pojištění na konkrétní plánovaná období. Může jít například o tábor, školu v přírodě, nebo jen návštěvu prarodičů,” uvedla Menclová.

„Krátkodobé úrazové pojištění pokrývá i léčení vážných úrazů s trvalými následky včetně případného progresivního plnění. Některé pojišťovny nabízí i skupinové krátkodobé úrazové pojištění pro děti, které jdou například plavat, takže pojistná doba může trvat třeba jen tři hodiny,“ dodala Menclová.

Krátkodobé skupinové úrazové pojištění dětí je možné sjednat například u České podnikatelské pojišťovny (ČPP), ČSOB Pojišťovny, Generali či Kooperativy. „Nabízíme skupinové úrazové pojištění od tří osob. Pojištění je vhodné pro zájezdy, výlety, tábory, školy v přírodě, mateřské školy, základní školy i a střední školy v době výuky,” uvedl pro Právo Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Parametry krátkodobých skupinových úrazových pojištění dětí
Česká podnikatelská pojišťovna
 • Skupinové úrazové pojištění Filip Plus: možno zvolit připojištění trvalých následků úrazu, smrt následkem úrazu, denní odškodné za léčení následků úrazu a pobytu v nemocnici z důvodu úrazu či připojištění zlomenin
 • Délka pojištění: několik hodin, dní, měsíců i let
 • Věk pojištěného dítěte: od narození do 17 let
 • Výše pojistných částek individuální pro jednotlivá rizika (např. smrt úrazem 50 tis. Kč)
 • Cena pojištění: individuální podle výše pojistných částek, délky pojištění apod., pohybuje se v řádu několika korun za den
ČSOB Pojišťovna
 • Skupinové úrazové pojištění od tří osob: komplexní pojištění pro případ úrazu, úmrtí, trvalých následků i pojištění menších úrazů formou denního odškodného
 • Délka pojištění: od 1 dne až po 1 rok (varianta HUP2 - výlety, tábory), nebo od 1 měsíce až po 1 rok (varianta HUP3 - mateřské, základní a střední školy)
 • Věk pojištěného dítěte: HUP2 od 6 týdnů do 15 let. HUP3 - min. věk není stanoven, max. po opuštění školy
 • Výše pojistných částek pro obě varianty: smrt následkem úrazu - 10 tis. Kč, trvalé následky - 150 tis. Kč, denní odškodné - 50 Kč, je možné sjednat až čtyřnásobek
 • Cena pojištění: HUP2 - 30 Kč/měsíc/osoba, HUP3 - 10 Kč/měsíc/osoba
Generali
 • Krátkodobé skupinové úrazové pojištění: dvě varianty - 1. pojištění smrti úrazem a trvalé následky úrazu, 2. pojištění smrti úrazem, trvalé následky úrazu a denní odškodné za vyjmenované úrazy
 • Délka pojištění: tři varianty - 10, 20, nebo 30 dnů
 • Věk pojištěného dítěte: od narození do 18 let
 • Výše pojistných částek: smrt následkem úrazu - 10 tis. Kč, trvalé následky - 100 tis. nebo 200 tis. Kč, denní odškodné - 50 Kč, je možné sjednat i vyšší částky
 • Cena pojištění: podle varianty - 10 dnů - 25 a 34 Kč, 20 dnů - 50 a 70 Kč, 30 dnů - 75 a 104 Kč
Kooperativa
 • Krátkodobé skupinové úrazové pojištění: pojištění nejzávažnějších úrazů, které způsobí trvalé následky či smrt, i drobných úrazů (odškodnění za léčení úrazu) - 2 varianty
 • Délka pojištění: sjednáno přesně na dobu, po kterou trvá například dětský tábor apod.
 • Věk pojištěného dítěte: od narození do 17 let
 • Výše pojistných částek: smrt následkem úrazu - 20 tis. Kč, trvalé následky - 100 tis. (1. var.) nebo 200 tis. Kč (2. var.), pojištění pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem - 30 tis. (1. var.) nebo 40 tis. (2. var.) Kč
 • Cena pojištění: 8 nebo 12 Kč na den
Zdroj: Informace z pojišťoven

„Nabízíme několik možností, jak dítě dobře krátkodobě pojistit pro případ úrazu. Jednou z nich je pojištění při různých sportovních a zájmových činnostech, například během táborů, apod. Toto pojištění u nás sjednávají organizace, které činnost pořádají,” přiblížil nabídku pojišťovny Milan Káňa z Kooperativy.

„Nabízíme produkt Skupinové úrazové pojištění Filip Plus, které se dá použít pro skupinu např. v případě rekreace, sportovní akce nebo právě pro děti na školu v přírodě či tábor. Pojištění může být sjednáno dokonce na hodiny (například část dne u příměstského tábora), nebo dny, měsíce i roky,” upřesnila Renata Čapková z ČPP.

Z řad klientů je o krátkodobé úrazové pojištění velký zájem. Zástupci pojišťoven se shodují, že nejvyšší je právě v době letních prázdnin, kdy je velký zájem o pojištění táborů.

Pojistit dítě lze i v rámci cestovního pojištění v ČR

Další možností, jak dítě pro případ úrazu pojistit, je sjednání cestovního pojištění. Pojišťovny ho nabízejí jak v případě cest do zahraničí, tak po České republice.

„Krátkodobé úrazové pojištění je možné sjednat i k cestovnímu pojištění, které je hlavně pro cesty do zahraničí, nicméně ho umožňujeme i pro tuzemské pobyty. Kryje rizika smrti, trvalých následků či trvalé invalidity v důsledku úrazu,” uvedla Vanda Kýpeť z pojišťovny Slavia.

Připojistit dítě proti úrazu a dalším rizikům v rámci cestovního pojištění pro cesty po ČR můžete i u dalších pojišťoven. V nabídce ho má například Allianz, Kooperativa či Uniqa.

Dítě je proti úrazu i dalším rizikům pojištěné po dobu, po kterou trvá sjednané cestovní pojištění. Pojistné částky pro jednotlivá rizika se pohybují v řádech stovek tisíc korun. Cena pojištění je pak v jednotkách korun za den.