Podílové fondy jsou založeny na takzvaném kolektivním investování skupiny investorů, jejichž vklady tvoří majetek fondu a každý investor podle výše vložené částky dostane odpovídající počet podílových listů, tedy podíl na majetku.

Profesionální správce fondu, jímž je investiční společnost, za peníze podílníků - investorů - nakupuje různé druhy cenných papírů, rozkládá tak riziko, které by jinak investor musel nést sám, pokud by se rozhodl investovat tzv. na vlastní pěst.

ČTĚTE TAKÉ
Pravidelnost při investování se rozhodně vyplatí, důležité je zvolit vhodný produkt

Investovat do fondů mohou jak začátečníci, kteří s investicemi nemají žádné zkušenosti, tak lidé, kteří chtějí vkládat jen malou částku. Zásadní je ale uvědomit si, co od investování do podílových fondů vlastně očekáváte.

Typy podílových fondů

Podílových fondů je na trhu nespočet. Než se rozhodnete do nich vložit své peníze, zvažte, co od své investice očekáváte, jak dalece jste ochotni riskovat a podle toho si pak vyberte příslušný typ podílového fondu.

„Podílové fondy se odlišují svojí investiční strategií – tedy tím, do jakých aktiv, geografické oblasti či odvětví investují. Podle toho nabízejí také klientům určitý potenciální výnos, samozřejmě spojený s určitým rizikem. Nejméně rizikové jsou fondy peněžního trhu. Jejich hodnota kolísá v čase jen minimálně, ovšem moc nevyděláte,” uvedl Michal Teubner z Komerční banky.

Vyšších výnosů se tak dočkáte, budete-li investovat do akciových, dluhopisových či smíšených podílových fondů. Ty jsou sice rizikovější, jejich rizikovost ale spočívá především v kolísavosti hodnoty.

„Rizikové by proto bylo za velmi krátkou dobu od nákupu (například po půl roce) tyto fondy zase odprodat. Pokud ale klienti dodrží u podílového fondu doporučenou dobu, po kterou svoji investici v tomto fondu ponechají, riziko se výrazně zmenšuje, a naopak narůstá potenciální zisk,” dodal Teubner.

Zajímavosti z investičního trhu
Majetek v domácích i zahraničních fondech nabízených v České republice
  • Celková hodnota majetku k 31. prosinci 2016: 430,1 miliardy korun
  • Celková hodnota majetku k 31. březnu 2017: 445,1 miliardy korun
  • Za 1. čtvrtletí 2017: nárůst o 14,98 miliardy korun
Při rostoucím počtu investorů již každý sedmý Čech investuje do fondů.
Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, smíšených fondů, fondy fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, strukturovaných fondů a dluhopisových fondů.
Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2017:
  • skupina České spořitelny (113,39 miliard korun),
  • skupina ČSOB (100,37 miliard korun),
  • skupina Komerční banky (62,28 miliard korun),
  • Conseq (32,02 miliard korun),
  • skupina UniCredit Bank (28,08 miliard korun).
Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky

Výhody investic do podílových fondů

Základní výhodou investování do fondů je možnost vyššího zhodnocení vkladů než při ukládání peněz do konzervativních produktů.

Vzhledem k tomu, že portfolio podílového fondu tvoří desítky různých cenných papírů a v případě, že hodnota některého z nich klesne, nebude mít daný pokles žádný výrazný vliv na majetek celého fondu.

Podílové fondy jsou v současnosti dostupné široké veřejnosti. Investovat můžete i jen několik stovek korun.

O vaše investice se starají profesionálové s dostatkem zkušeností.

Fondy svým klientům nabízejí rychlý přístup k penězům, jen během několika dní je budete mít na účtu za aktuální tržní hodnotu.

Nevýhody investic do podílových fondů

Nevýhodu podílových fondů můžeme spatřit například v tom, že peníze v nich vložené nejsou na rozdíl od vkladů v bankách ze zákona pojištěny.

ČTĚTE TAKÉ
Finanční poradna: Investice do podílových fondů nejsou ze zákona pojištěny

Pro někoho může být nevýhodou i to, že k vyššímu zhodnocení svých vložených peněz se dostane až v delším časovém horizontu trvajícím několik let.

Připravit se musíte i na poplatky, které po vás budou mnohé investiční společnosti požadovat, jedná se především o vstupní (platí se většinou při nákupu podílových listů) a správcovské poplatky (kryjí náklady na správu majetku fondu).

„Lidé by se měli zajímat o informace uvedené ve statutu fondu, jenž obsahuje investiční strategii i rizika a rovněž veškeré poplatky,“ upozornil Miloslav Kufa, z finanční skupiny Ramfin a dodal: „Statut také většinou obsahuje index celkových nákladů fondu, který se značí TER (Total Expense Ratio). Jeho význam spočívá v tom, že zahrnuje všechny skutečné náklady.“ Uváděný výnos fondu je od tohoto ukazatele již očištěn. Čím je TER vyšší, tím je větší i poměr nákladů fondu k jeho výnosům.

Možnou nevýhodou může být i to, že svou investici do fondu nenačasujete správně. To vás může potkat tehdy, když neinvestujete pravidelně a podílové listy nakupujete jen nárazově, například v situaci, kdy kapitálový trh dosáhl již svého maxima a začne padat.