Ukázal to průzkum agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA).

Na spokojenost Čechů s jejich bankou má největší vliv důvěryhodnost českých bank, plnění slibů, které banka dala, a vstřícnost personálu, ale také poskytovaná kvalita služeb, silné zázemí a stabilita.

„Nejdůležitější je pro klienty důvěryhodnost banky a plnění slibů. Velkou roli hraje také silné zázemí a stabilita banky. Všechny tyto atributy se pohybovaly kolem čísla devět na desetibodové stupnici. Mezi osmi a devíti body ohodnotili respondenti také úroveň internetového bankovnictví, poskytovanou kvalitu služeb, profesionalitu bankéřů a dostupnost služeb,“ vysvětlil Pavel Štěpánek z ČBA.

O změně banky Češi příliš neuvažují

Více než dvě třetiny klientů českých bank v průběhu posledního roku neuvažovaly o tom, že by změnily svoji hlavní banku, nebo že by začaly využívat ještě další bankovní ústav.

Pro třetinu byl hlavním důvodem nedostatek času, pětina pak uvedla, že obecně mezi bankami nevidí velký rozdíl. Každého desátého klienta pak jeho stávající banka dokázala natolik motivovat, že se rozhodl u ní zůstat.

„Oproti předchozímu roku se však zvýšil počet těch, kteří se obávají, že přejít k jiné bance by bylo příliš složité. Zatímco v minulém šetření takto odpovědělo jen pět ze sta oslovených lidí, nyní to byl už každý osmý,” upozornil Štěpánek.

Důvodem je podle něho pravděpodobně skutečnost, že povědomí Čechů o již několik let fungujícím Kodexu mobility ČBA ještě není tak rozšířené. „Pomocí Kodexu je pro klienty změna banky rychlá a snadná, protože banky vyřeší veškeré administrativní záležitosti samy mezi sebou,” dodal.

I když necelá třetina klientů o změně hlavní banky v posledních 12 měsících sice uvažovala, naprostá většina z nich (67 procent) neudělala nic. K faktické změně se odhodlala pouze čtyři procenta klientů a tři z deseti si ke své hlavní bance založili účet ještě u další.

„Více o změně banky uvažovali muži, dále klienti ve středním věku a s vysokoškolským vzděláním,“ doplnila Jana Hamanová z agentury SC&C.

Snížit nebo zcela zrušit poplatky

„Pokud by lidé mohli na produktech své hlavní banky něco změnit, doporučili by nejčastěji snížit či zcela zrušit poplatky,” zmínila Hamanová.

Výsledky průzkumu ukázala, že poplatky „trápí” především klienty velkých bank. Naopak u malých bank by Češi rádi měli k dispozici více bankomatů. „Jako čtvrtou zásadní změnu by respondenti uvítali zvýšení úroků u spořicích účtů,” doplnila Hamanová.

„Poskytování kvalitních služeb je pro banky spojeno s nemalými investicemi. Přesto jsou bankovní poplatky v České republice na základě mezinárodních srovnání spíše pod evropským průměrem. Také se drží trend jejich neustálého snižování, a to díky konkurenci, která je na bankovním trhu stále velice vysoká. A pokud jde o úroky, jejich úroveň je závislá na ceně peněz na finančním trhu, a ta je na rekordně nízké úrovni,“ vysvětlil Štěpánek.