Na konci roku 2002, kdy skončila platnost anonymních vkladních knížek, evidovala Česká spořitelna na anonymních vkladech zhruba 120 miliard korun. Klienti si dosud z této částky vybrali více než 98 procent. Ke konci listopadu 2015 bylo na anonymních vkladech stále ještě nevybraných 1,9 miliardy korun.

Anonymní vklady mohou klienti vybírat i letos

Zákon o bankách na konci roku 2002 zrušil platnost anonymních vkladních knížek a zároveň jejich majitelům umožnil vybrat si z nich peníze až do konce roku 2012. Spořitelna anonymní knížky již nesměla dále úročit ani vydávat nové.

Česká spořitelna desetileté období pro výběry prodloužila o tři roky až do konce roku 2015 - šlo o tzv. prodlouženou promlčecí lhůtu. Podle zákona by pak tyto promlčené vklady propadly bance, banka je už tedy nemusela dále vyplácet. Rozhodla se ale vyjít klientům vstříc i nadále a vklady vyplácí do odvolání i v roce 2016.

Zároveň se Spořitelna ale rozhodla část nevyzvednutých vkladů věnovat české společnosti prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, kterou v roce 2013 založila. Nadace se zaměřuje na zlepšení úrovně vzdělání, a to zejména v technických a přírodních vědách.

Z částky, kterou Česká spořitelna do nadace nepřevedla, vznikla rezerva pro klienty, kteří si ještě přijdou vyzvednout vklady i v roce 2016.

Vkladní knížky mají dlouhou historii

Historie vkladních knížek sahá až do doby Rakousko-Uherska. Svůj velký rozmach zažily před mnoha lety. Kvůli rostoucímu počtu různých spořicích produktů ale jejich obliba postupně klesala. V současné době se s nimi setkáte už jen minimálně - například u České spořitelny či Ery.

Anonymní vkladní knížky jsou snadno k poznání. Neobsahují žádné identifikační údaje o majiteli knížky. Jejich prostřednictvím tak může vybrat peníze prakticky kdokoliv, kdo zná heslo. Proto se jim také říká vkladní knížky na doručitele.

Na druhou stranu vkladní knížkou na jméno, které je i v knížce včetně dalších identifikačních údajů uvedeno, vybere peníze jen její majitel, případně disponent. U těchto vkladních knížek se nic nemění, zůstávají i nadále v platnosti.