Vyplývá to z mezinárodního průzkumu agentury Ipsos pro ING Bank. Průzkum byl proveden ve druhé polovině října ve 13 zemích Evropy, v USA a Austrálii na vzorku 14 837 lidí.

Finanční předsevzetí si nejčastěji dají Turci

Mezi Evropany si novoroční předsevzetí dává 71 procent lidí, a to zpravidla s cílem v nějakém ohledu zlepšit svou finanční situaci. Nejčastěji se finanční předsevzetí objevují v Turecku (86 procent), Nizozemí (82 procent) a Lucembursku (81 procent).

Na druhé straně žebříčku jsou pak Španělé a Němci, mezi nimiž si dává finanční závazky na začátku roku „jen“ šest z deseti dotazovaných. V České republice je to 75 procent.

Bude se vaše novoroční předsevzetí pro rok 2016 týkat finančních záležitostí?
Země
Lidé, kteří odpověděli ano
Turecko
86 %
Nizozemsko82 %
Lucembursko
81 %
Francie
76 % 
Česká republika
75 % 
Rumunsko
72 % 
Belgie
72 % 
Velká Británie
70 % 
Polsko
68 %
Itálie
65 % 
Rakousko
64 %
Německo
62 % 
Španělsko
60 % 
Evropa
71 %
Austrálie71 %
USA
78 % 
Zdroj: průzkum Ipsos

„Jak ukazuje srovnání loňského i letošního šetření, novoroční plány, které se týkají zlepšení finanční situace, si dává stále stejně vysoké procento Evropanů, potažmo Čechů,“ uvedl Libor Vaníček z ING Bank ČR.

Šetřit a snížit dluhy

Nejčastějším finančním předsevzetím Evropanů je více spořit (41 procent), kontrolovat své výdaje (27 procent) či snížit zadlužení (27 procent).

Spořit chtějí především Italové (56 procent) a Britové (53 procent).

Snižovat dluhy si naopak přeje více než třetina obyvatel Turecka (36 procent), ale i třetina Čechů (33 procent). O lepší kontrolu výdajů se chce pokusit téměř každý čtvrtý Francouz a Rumun.

Mezi Čechy je nejčastějším finančním novoročním předsevzetím více spořit (36 procent). Třetina respondentů z České republiky pak plánuje snižování dluhů a další čtvrtina chce v příštím roce lépe kontrolovat své výdaje.

Dodržet předsevzetí se daří více než polovině Čechů

Nejlépe jsou na tom s dodržováním předsevzetí lidé žijící v Rakousku nebo Německu - sedm z deseti dotazovaných své loňské finanční předsevzetí dodrželo.

Naopak v Turecku, Španělsku nebo v Itálii jsou na tom právě opačně. Více než polovina lidí zde své finanční plány v roce 2015 nenaplnila
(57 procent, 56 procent, respektive 55 procent).

V České republice se dařilo finanční předsevzetí dodržet 55 procent dotazovaných, zbytek (45 procent) při jejich naplňování selhal.