V případě opoždění s přiznáním daně hrozí sankce minimálně 200 korun. Sankce 500 korun se vztahuje na případy, kdy poplatník nepodá daňové přiznání vůbec.

Od letoška nově platí, že má-li poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pouze elektronicky datovou zprávou.

Dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, protože u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura.

Stát vybral skoro 10 miliard

Na dani z nemovitosti finanční úřady loni vybraly 9,91 miliardy korun, předloni to bylo 9,85 miliardy korun. Daň se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanoven dle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

Navýšení daně z nemovitých věcí pomocí takzvaného místního koeficientu využilo letos 533 obcí a měst z celkového počtu zhruba 6250 obcí. Loni využilo navýšení místního koeficientu o čtyři obce méně.

Místní koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem dané obce.