Společnost Nano Energies, která je hlavním hráčem na krátkodobém trhu s elektrickou energií, totiž přišla nedávno s inovativním řešením, kdy přenáší krátkodobý vývoj hodinové ceny na zákazníky. U domácností jsou to hlavně ti, kteří mají na střechách solární panely či využívají jiná zařízení pro výrobu elektrické energie.

Tito lidé následně dosahují výrazné úspory při spotřebě nebo naopak vyššího zisku při výrobě elektrické energie. „Zákazník díky takovéto inteligentní regulaci v konečném důsledku využije elektřinu v hodinách, kdy je nižší cena, a v případě, že se jedná o výrobce, typicky například kogenerační jednotky, naopak dodává do sítě v hodinách, kdy je cena vyšší,“ řekl Právu manažer Nano Energies Martin Ondruš. „Vykupujeme přebytkovou elektřinu za částky až o stovky Kč/MWh vyšší než místně příslušný distributor,“ dodal.

Ušetřit mohou i podniky

Celkový finanční přínos je podle něj součtem rozdílu lepší hodinové ceny elektřiny a bonusu za odchylku, a to v řádech desítek procent proti stávajícímu režimu. Tato úspora přímo úměrně souvisí s časovou flexibilitou výroby nebo spotřeby, a může jí tak dosahovat většina průmyslových podniků.

Pro ty rodiny a firmy, které elektřinu nevyrábějí, firma nabízí elektřinu vyrobenou čistě z obnovitelných zdrojů. „I přes vyšší náklady na její výrobu se díky našim schopnostem předpovídat a vytvářet ceny na hodinovém trhu podařilo docílit ceny, která je srovnatelná s cenou ,hnědé‘ elektřiny dominantních poskytovatelů na trhu,“ doplnil Ondruš.

Zakladatelem Nano Energies je Petr Rokůsek. Společnost je dlouhodobě zaměřena na podporu energetické soběstačnosti a jako první uvedla na trh produkt 100% zelené elektřiny.