„Počet exekucí sice klesl, a to z neuvěřitelně vysokých počtů, ale množství platebních rozkazů naopak roste. Počet sporných občanskoprávních věcí, které jsou v drtivé většině tvořeny žalobami na dlužné pohledávky, totiž narostl loni v meziročním srovnání o 120 tisíc, což je asi o 40 procent,“ řekl Právu prezident Soudcovské unie ČR Tomáš Lichovník.

Podle Lichovníka se jedná o obrovský nárůst, i když se od toho odečtou hromadné žaloby podané kvůli bankovním poplatkům.

„Pokud nám takto naroste nalézací řízení, tak za dva tři roky můžeme klidně čekat opět vzestup exekucí,“ dodal Lichovník. Jde totiž o to, že od podání žaloby až do nařízení exekuce a jejího provádění často uběhnou měsíce, takže vzestup žalob se v počtu exekucí projevuje až se značným zpožděním.

V roce 2012 na okresní soudy přišlo 273 tisíc občanskoprávních žalob, mezi nimiž převažují právě spory o dlužné peníze, a v roce 2013 to už bylo 393 tisíc žalob.

Úspěšnost vymahatelnosti je 50procentní

V loňském roce soudy v Česku zahájily více než 714 tisíc exekucí, což je v meziročním srovnání o 106 tisíc méně. Podle Centrální evidence exekucí čelí exekučnímu řízení 969 tisíc fyzických a právnických osob. Z údajů Exekutorské komory vyplývá, že celková úspěšnost vymahatelnosti se pohybuje kolem 50 procent.

V loňském roce bylo totiž ukončeno 409 tisíc exekučních řízení, z toho ve 191 tisíci případů se podařilo peníze vymoci a 185 tisíc bylo zastaveno. Loni bylo nařízeno 14 230 dražeb nemovitostí.

„Tyto údaje jsou srovnatelné s rokem 2012, jejich rozměr je však jiný. Je ovlivněn především fenoménem insolvencí. Dříve platilo, že se z počtu nařízených dražeb realizovala zhruba polovina. V současnosti je procentuální podíl nižší, neboť velké množství dražeb maří šikanózní insolvenční návrhy,“ uvedla Petra Báčová z Exekutorské komory.

Někteří neplatiči podle ní podávají insolvenční návrhy těsně před dražbou, aby dražbu zmařili.