Pokud se stěhujete z nájemního bytu, v prvé řadě si dobře přečtěte nájemní smlouvu. Ta by měla obsahovat výpovědní lhůtu, která začíná běžet první den v měsíci následujícím po měsíci, kdy je výpověď doručena druhé straně. Trvá zpravidla dva nebo tři měsíce a jejím smyslem je poskytnout pronajímateli dostatečný čas, aby si mohl najít nové nájemníky.

Jestli se vám dva nebo tři měsíce ale zdají příliš a potřebovali byste se odstěhovat dřív, zkuste se s pronajímatelem domluvit na výpovědi dohodou. Pokud jste na sebe měli napsanou elektřinu a plyn, opište si v den předání bytu jejich stavy, abyste je mohli odhlásit.

Nezapomeňte si také vyžádat od pronajímatele vratnou kauci, která se obvykle platí před nastěhováním a slouží jako rezerva pro případ, že byste nezaplatili nájemné nebo v bytě něco poškodili.

Stěhování z vlastního

Při stěhování z vlastního bytu byste měli včas kontaktovat orgány družstva nebo společenství vlastníků a tuto skutečnost jim oznámit. V den předání nemovitosti by se měl někdo ze správy domu dostavit a společně s vámi (a novým majitelem) zaznamenat stavy na vodoměrech a topení. Poměrně k tomuto dni rovněž platíte za popelnice, úklid domu a další služby. Družstvo nebo společenství vlastníků by vám na základě toho mělo vystavit finální vyúčtování a vrátit přeplatek, případně doúčtovat nedoplatek.

Ukončit odběr elektřiny a plynu musíte sami. Nejjednodušší způsob, jak to provést, je vyplnit a odeslat on-line formulář na stránkách jednotlivých dodavatelů. Můžete se také domluvit s novým majitelem, že rovnou převedete dodávku elektřiny a plynu na něj. Vzápětí obdržíte konečnou fakturu a potvrzení o ukončení smlouvy. Při stěhování také máte ideální příležitost ke změně dodavatele elektřiny a plynu. Na českém trhu jich momentálně působí relativně dost, a tak je rozumné porovnat jednotlivé nabídky a vybrat si tu nejvýhodnější.

Úřady, úřady, úřady

Dalším krokem je změna trvalého bydliště. Tu vyřídíte na městském nebo obecním úřadě v místě nového bydliště. Vyplníte formulář o změně místa trvalého pobytu, zaplatíte poplatek 50 korun (pokud je vám více než 15 let, mladší osoby neplatí nic), úřednice vám ustřihne roh občanského průkazu a vystaví potvrzení o změně trvalého pobytu.

Musíte také doložit, že jste oprávněni danou nemovitost užívat. Pokud se stěhujete do vlastního bytu či domu, předložíte výpis z katastru nemovitostí (v případě družstevního bytu nájemní smlouvu).

Jestliže se chcete přihlásit do bytu, který jste si pronajali, potřebujete úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby (majitele), že s tím souhlasí. O vydání nového občanského průkazu pak žádáte u obecního úřadu s rozšířenou působností. Fotografii nepotřebujete, úřednice si vás vyfotí sama. Do 30 dnů bude váš nový občanský průkaz hotov.

Změnu trvalého bydliště ale budete muset nahlásit i na další instituce: zdravotní pojišťovnu, místně příslušný odbor dopravy (pokud vlastníte auto nebo řidičský průkaz), zaměstnavateli, lékaři, bankám, pojišťovnám nebo mobilnímu operátorovi.

Pokud podnikáte, zamiřte nejprve na živnostenský úřad, kde můžete změnu prostřednictvím elektronického formuláře nahlásit rovnou i své zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu.

Dosílání pošty

Přestože jste si změnili trvalé bydliště, stejně ještě nějakou dobu trvá, než vám na něj začne chodit veškerá pošta. Proto je rozumné zaplatit si na několik měsíců dopředu dosílání zásilek. Vyřídíte ho na jakékoliv poště a vyjde vás na 182 korun měsíčně. Získáte tak jistotu, že o žádný důležitý dopis nepřijdete.

Buďte důslední

Kroků, které musíte při stěhování podniknout, je skutečně dost, a rozhodně se je nevyplatí podceňovat. Pouhou nedbalostí se totiž můžete dostat i do rejstříku dlužníků, což vám na dalších pár let může způsobit značné problémy. Proto si pečlivě schovejte všechny doklady o vypovězených smlouvách a ukončených odběrech.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

S manželkou se budeme stěhovat z nájmu a zajímalo by nás, co máme dělat, když jsme podepsali smlouvu s dodavatelem plynu na tři roky, ale teď se po dvou letech stěhujeme a v novém bytě plyn nepotřebujeme. Budeme platit nějaký poplatek za zrušení smlouvy na dobu určitou?
Pokud doposud bydlíte v nájemním bytě, netýkají se vás žádné sankce za předčasné ukončení smlouvy s dodavatelem plynu. Je ale nutné podepsat ukončení nájemní smlouvy, sepsat předávací protokol a napsat čestné prohlášení o tom, že jste se k určitému dni odstěhovali a tedy se již na bydlišti od určitého dne nezdržujete. Poté je na majiteli bytu a novém nájemci, aby smlouvu přepsali na nového majitele odběrného místa. Záleží na nich, zdali smlouvu pouze přepíší u dodavatele, kterého měl bývalý nájemce, nebo si vyberou jiného libovolného dodavatele.