Pojištění hypotéky, respektive pojištění schopnosti splácet  si můžete sjednat při podpisu hypoteční smlouvy přímo v bance. Zpravidla k němu získáte i bonus v podobě slevy na úrokové sazbě a k tomu si obvykle můžete vybrat ze tří variant pojištění.

První a nejlevnější varianta kryje riziko smrti a plné invalidity; druhá varianta pojišťuje kromě smrti a plné invalidity i pracovní neschopnost; třetí, nejkomplexnější varianta, umožňuje kromě výše vyjmenovaných rizik pojistit i riziko ztráty zaměstnání. Žadatel o hypotéku, který si zvolí poslední variantu, by tak měl být chráněn prakticky před všemi neočekávanými událostmi.

Pokud by zemřel nebo se následkem úrazu či nemoci stal plně invalidním, splatila by pojišťovna zbývající část jistiny bance za něj, takže by jeho rodina měla o starost méně. V případě dlouhodobé nemoci nebo ztráty zaměstnání se zase pojišťovna zavazuje hradit po určitou dobu (zpravidla po dobu jednoho roku, některé však pouze půl roku) splátky místo vás.

Než podepíšete pojistnou smlouvu

Ještě před podpisem smlouvy si důkladně přečtěte pojistné podmínky včetně výluk. Jestliže například trpíte bolestmi zad už před podpisem smlouvy, pojišťovna vám později – pokud by vaše nemoc postoupila a vy tak byli na nějakou dobu vyřazeni z pracovního procesu - nemusí uhradit vůbec nic.

Ve smlouvě totiž často objevíte upozornění, že pojišťovna neplní při událostech na následky nemocí či úrazů, ke kterým došlo ještě před začátkem pojištění. Pojištění se také často nevztahuje na další onemocnění, například na duševní poruchy nebo infarkt. Také pokud by pojištěný musel nastoupit výkon trestu nebo se pokusil o sebevraždu, pojišťovna mu plnění nemilosrdně zamítne.

Řada pojišťoven za vás také začne hradit splátky nejdříve po 28 dnech pracovní neschopnosti (některé i po 60 dnech), takže pokud jste na lůžku strávili kratší dobu, máte smůlu.

Seznamte se detailně s podmínkami výplaty

Ani v případě ztráty zaměstnání není situace jednoduchá. Na výplatu pojistného máte nárok jedině v případě, že vás zaměstnavatel propustí z organizačních důvodů nebo v případě svého zániku či přemístění (neboli podle § 52 odst. 1). Jestliže jste se rozhodli dát výpověď sami, případně jste dostali výpověď na hodinu za hrubé porušení kázně, od pojišťovny s největší pravděpodobností neuvidíte nic. I pokud ale výše uvedené podmínky splňujete, nečekejte zpravidla peníze dřív než po dvou měsících strávených v evidenci na úřadu práce.

Pojištění hypotéky se sjednává na dobu trvání smlouvy o hypotečním úvěru, většina bank má také stanovenou horní věkovou hranici. Pokud se rozhodnete neuzavřít pojištění ihned s hypoteční smlouvou, obvykle tak můžete učinit ještě během několika dalších měsíců. Ovšem pozor: kdybyste chtěli pojištění zrušit mimo období, kdy vám končí fixace úrokové sazby, mohli byste u některých pojišťoven zaplatit sankční poplatek až ve výši několika tisíc korun.

Z výše uvedených omezení a výluk vyplývá, že třetí varianta, tedy pojištění proti všem rizikům, nemusí být vhodná pro každého. Procento případů, kdy pojišťovna odmítla hradit pojistné v případě nemoci nebo ztráty zaměstnání, je relativně vysoké, a tak se jako nejrozumnější jeví varianta číslo jedna – tedy ta, kdy se pojistíte „pouze“ proti smrti a trvalé invaliditě (platí to především v případě, kdy je rodina víceméně závislá na jednom příjmu).

Pro případ ztráty zaměstnání a nemoci je vhodnější naspořit si určitou finanční rezervu, zpravidla v takové výši, aby z ní rodina mohla bez problémů vyžít alespoň půl roku.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

S manželkou si chceme vzít hypotéku na dům. Banka nám nabídla možnost pojistit se proti smrti a invaliditě, což se nám zamlouvá. Jen nevíme, jestli se pojistit každý na 50 % nebo raději na 100 %. Co byste doporučili?
Možné jsou obě varianty. Zkuste si ale položit otázku, jestli by jeden z vás v případě, že by u druhého nastala pojistná událost, zvládl sám splácet polovinu současné hypotéky. V případě, že by se každý z vás pojistil na 50 %, by totiž banka uhradila za každého pouze 50 % nesplacené části jistiny, druhou polovinu by splatila jen v případě, že by došlo k úmrtí nebo invaliditě vás obou. Takže varianta, kdy se každý z manželů pojistí na 50 %, má smysl pouze tehdy, kdy každý z nich zvládne sám splatit polovinu jistiny. Pokud je například vaše žena na rodičovské dovolené, případně vydělává podstatně méně než vy, model 50 % a 50 % bych nedoporučoval.