Podle zákona musí pacienti při poskytnutí ambulantní a pohotovostní zdravotní péče regulační poplatek zaplatit okamžitě, na zaplacení poplatku za hospitalizaci mají osm dnů. Vzhledem k tomu, že se od ledna poplatky za pobyt v nemocnici neplatí [celá zpráva], zařadili se ti, jež je dosud nezaplatili, mezi desítky tisíc pacientů, kteří nemocnicím dluží.

Nejvíce lidé dluží na poplatcích za hospitalizaci

Dluhy na poplatcích sice tvoří jen několik procent z celkových vybraných poplatků, i tak ale jejich výše dosahuje až několika desítek miliónů korun, a pro nemocnice představují významný zásah do rozpočtu.

Například společnost Krajská zdravotní (sdružuje nemocnice v Chomutově, Ústí nad Labem, Mostě, Děčíně a Teplicích) v průměru každý rok vybere od pacientů na poplatcích kolem 89 miliónů korun. „V současné době evidujeme zhruba od 71 tisíc dlužníků dluh ve výši 27,5 miliónu korun,” zmínil pro Právo Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní.

Fakultní nemocnici Hradec Králové dluží ke konci loňského roku asi 13 tisíc pacientů více než pět miliónů korun. Nemocnice v průměru každý rok eviduje téměř 40 miliónů na účtovaných poplatcích.

V průměru 25 miliónů korun ročně (z toho 20 miliónů představují poplatky za hospitalizaci a zbytek pak poplatky za ambulantní ošetření a pohotovost) požaduje po pacientech Nemocnice Na Bulovce. „Od června 2011 evidujeme dluh na poplatcích za hospitalizaci ve výši 1,3 miliónů korun,” uvedl pro Právo Martin Šalek, tiskový mluvčí Bulovky.

Fakultní nemocnici v Liberci podle její tiskové mluvčí Barbory Silné dluží zhruba 5300 pacientů kolem 3,8 miliónů korun. V loňském roce nemocnice vybrala 28 miliónů korun.

Fakultní nemocnice v Motole zaznamenává každý rok několik tisíc dlužníků, dluhy na poplatcích se každoročně pohybují kolem dvou miliónů korun. „Rok 2013 nemáme ještě uzavřen. V roce 2012 jsme na regulačních poplatcích vybrali téměř 70 miliónů korun, z toho poplatky za hospitalizaci představovaly 55 miliónů korun,” upřesnila pro Právo Pavlína Danková z FN Motol.

Po 2 až 3 měsících se rozjíždí vymáhací proces

I přesto, že zákon přesně stanoví, do kdy nejpozději musí pacienti regulační poplatek zaplatit, dávají jim nemocnice čas i několik měsíců. „Dlužníky upomínáme za jednotlivé měsíce s dvouměsíční prodlevou. Dopisy jim posíláme doporučeně, přičemž náklady představují kolem 17 tisíc korun měsíčně,” doplnila Danková. FN Motol každý měsíc tak rozešle kolem 650 upomínek, z čehož se jim asi 40 procent z různých důvodů vrátí zpět. Zhruba tři měsíce dají dlužníkům na vyrovnání i v liberecké nemocnici a ve FN Hradec Králové.

Pokud dlužníci nereagují ani na první upomínky, nemocnice vymáhají dluhy většinou s pomocí právníků. Například v Motole spolupracující advokátní kanceláři předávají celý kalendářní rok k vymáhání až po uplynutí následujícího kalendářního roku v únoru roku dalšího (rok 2012 budou předávat v únoru 2014).

S pomocí právníka řeší neuhrazené poplatky i v Liberci. „Pokud pacient nezaplatí, předáváme k řešení právníkovi, který opět nejprve rozešle upomínku. Poté již následuje řešení právní cestou - soud, exekuce apod.,” doplnila Barbora Silná. V Hradci Králové a od června 2011 i na Bulovce vymáhají poplatky standardní soudní cestou zaměstnanci právního oddělení nemocnice.

Další z možností, jak z nezodpovědných pacientů dostat dlužnou částku, je postoupení pohledávek inkasní společnosti. Tímto způsobem to řešili i na Bulovce v letech 2008 až 2011. Také v Hradci Králové se na tento způsob vymáhání dluhu chystají. „V roce 2013 jsme pro vzorek zhruba 100 dlužníků přizvali externí firmu. V současné době na externí firmu probíhá výběrové řízení,” doplnil pro Právo Jan Nosek z FN Hradec Králové.