"Příspěvek, který zaměstnavatel vloží na smlouvu životního pojištění nebo penzijního připojištění zaměstnance, je do stejné výše osvobozen také od platby sociálního a zdravotního pojištění. Ročně tak mohou fyzické a právnické osoby na povinných odvodech ušetřit za každého pracovníka až 10 200 korun," upozorňuje Jana Jirásková z Pojišťovny České spořitelny.

Ovšem ne každý zaměstnavatel využívá maximální možnou částku, kterou by mohl svým zaměstnancům přilepšit. Například klientům Pojišťovny ČS maximem  na smlouvu životního pojištění přispějí jen čtyři procenta zaměstnavatelů.

Loni podle interních statistik Pojišťovny ČS byl průměrný příspěvek na jednoho zaměstnance ve výši 5400 korun za rok. "Téměř 22 tisícům klientů na smlouvu životního pojištění přispívá 2350 firem. Průměrná částka příspěvku zaměstnavatele na jednu pojistku činí 450 korun za měsíc. Zdaleka tak zaměstnancům nedávají tolik, kolik by mohli," vyčísluje dosavadní využívání daňově uznatelného nákladu Petr Procházka z Pojišťovny ČS.

Jaké je třeba splnit podmínky?

Příspěvek zaměstnavatele na smlouvu životního pojištění každého zaměstnance je bez omezení částky daňově uznatelným nákladem. Vklad až do částky 30 tisíc korun ročně je také osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Pro nárok na daňové zvýhodnění je třeba splnit následující podmínky:

  • Pojistná smlouva je sjednána pro zákonem stanovená pojistná rizika (pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití).
  • Zaměstnanec je pojistníkem i pojištěným.
  • Smlouva je uzavřena minimálně na pět let a minimálně do roku, v jehož průběhu dosáhne pojištěný 60 let věku.
  • Oprávněnou osobou dle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 51 nesmí být zaměstnavatel.
    Zdroj: Pojišťovna ČS

Chcete-li na penzijním připojištění získat od státu až 4560 korun, ukládejte si měsíčně minimálně dva tisíce korun. Více si můžete přečíst ZDE