Již na jaře ministerstvo financí avizovalo, že do konce roku uskuteční ještě jednu emisi. Jak Kalousek připomněl, o české dluhopisy je mimořádný zájem a tuzemské domácnosti si je nakoupily už za zhruba 35 miliard.

Ministerstvo financí tak chce tuto možnost nákupu občanům dále nabídnout. Strategie cílit na střední třídu se naplnila, nejvíce pak nakupují lidé v předdůchodovém věku.

Upisovací období bude od 5. do 30. listopadu. K připsání dluhopisů pak dojde 12. prosince. „Chceme prodat dluhopisy maximálně za 20 miliard korun, cokoli nad deset miliard bude považováno za úspěch,“ sdělil Kalousek.

Ministerstvo nabídne několik novinek

Pokud jde o typy dluhopisů, ty budou stejné jako na jaře, tedy 1,5letý diskontovaný, dva pětileté – kuponový a reinvestiční – a sedmiletý protiinflační. První novinkou bude prémiový dluhopis s tříletou dobou splatnosti. Ten nabídne stejnou výši úročení každý rok a na konci třetího roku úrokovou prémii za držení do splatnosti.

Další novinkou je nabídka dárkového certifikátu a pamětního listu emise. Například dárkový certifikát umožní obdarovaného překvapit s tím, že k přepisu jeho osobních údajů dojde později.

Rozšíří se i počet distribučních míst, vzhledem k tomu, že jako distributor vstupuje i Česká pošta a Poštovní spořitelna. Zatímco na jaře bylo distribučních míst 397, nyní to má být 1382 míst.

„Spořicí dluhopisy se tak dostanou i do menších měst a větších vesnic,“ podotknul ministr Kalousek s tím, že projekt je nadále otevřen všem potenciálním distributorům, kteří splní technické a další podmínky.