Vše by najednou kasírovaly finanční úřady a poplatníci by tyto odvody platili na jeden účet. Změna s sebou podle ministerstva financí přinese zrušení některých daňových úlev u daně z příjmů a naopak osvobodí od daně z příjmů dividendy. Živnostníci a menší podnikatelé se budou muset povinně dříve hlásit k odvodům DPH, a to už od chvíle, kdy jejich příjmy dosáhnou 750 tisíc korun za dvanáct po sobě jdoucích měsíců (dnes je to milión).

Jedná se o největší reformu daňového systému od roku 1992, a v této souvislosti proto vznikají oprávněné obavy, aby se daňový výběr naopak nezadrhl nebo na nějaký čas nepoložil. Změna si vyžádá několikamiliardové investice do totálního překopání a jiného propojení počítačových systémů mezi daňovou správou, sociálkou a zdravotním pojištěním. Hodnota projektu jednoho inkasního místa byla vyčíslena na deset miliard korun.

„Vývoj na Slovensku či na Úřadu práce je pro nás poučením, abychom neopakovali stejné chyby. Práce na implementaci začínají již nyní. Hlavní smysl spočívá v zefektivnění procesu výběru daní a povinných pojistných tím, že budou všechny vybírány z jednoho místa, tj. z finančních úřadů,“ sdělila Právu Veronika Lukášová z ministerstva financí.

Potvrdila, že pokud má začít vše fungovat, bude to vyžadovat poměrně rozsáhlou změnu zejména informačních technologií u všech zúčastněných subjektů, tedy i poplatníků.

Změny už napřesrok

Jedno inkasní místo by u nás mělo začít fungovat od roku 2015, ale ministerstvo se snaží termín jeho spuštění urychlit. Na finančních úřadech se proto podle informací Práva berní úředníci začínají obávat, aby příliš překotné zavádění nových informačních systémů pro jednotný výběr daní a pojištění nevedlo ke kolapsu podobnému tomu na Slovensku, kde již kvůli tomu padlo vedení jejich daňové správy.

„Vláda přislíbila novelizaci, která zajistí start jednoho inkasního místa už od roku 2014. Máme dostatek času na všechny potřebné změny. První hlášení dle nových pravidel budou zaměstnavatelé zasílat v únoru 2014, první přiznání k dani i k pojistnému dle nových pravidel budou podávána v roce 2015,“ uvedla Lukášová.

Ministerstvo financí si nechalo od auditorské společnosti Deloitte zpracovat obsáhlou studii proveditelnosti, která na 700 stranách podrobně popisuje silné a slabé stránky současného daňového systému a možnosti nového.

Zároveň vyčíslila náklady státu na zavedení jednotného inkasního místa na 2,9 miliardy korun. „Tyto náklady budou jednorázové ve dvou letech, ale úspory, které nový systém přinese, budou realizovány v řádech stamiliónů každoročně,“ dodala Lukášová. Investice státu do jednoho inkasního místa se podle propočtů auditorů vrátí za sedm let, přičemž čistou hodnotu projektu vyčíslili na bezmála 10 miliard korun.

„Projekt není stabilní vůči negativním výkyvům (studie podrobně vymezuje jejich úroveň, pozn. red.). Doba návratnosti investičních prostředků může činit až 12 let od zahájení investic,“ upozorňuje na rizika studie.

Co přinese jednotné inkasní místo
Přiznávání daní i zdravotního a sociálního pojištění na jednom formuláři, placení na jeden účet, kontrola všech těchto odvodů najednou z jednoho místa, sjednocení procesních pravidel jako jsou termíny, pravidla pro doručování, pro odvolání.
Zrušení některých daňových úlev u daní z příjmů, rozšíření odpočtů na dary, nahrazení pojistných placených zaměstnavatelem jednotným odvodem z úhrnu mezd, sjednocení pravidel pro výpočet sociálního a zdravotního pojistného pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, osvobození dividend od daně z příjmů, zavedení jedné sazby u daně dědické a u daně darovací, snížení registračního prahu u DPH z jednoho miliónu na 750 tisíc korun.