„Zájem lidí o přestupy je tažen především aktivitami poradců a informacemi, že převody již nebudou možné. Klienti by se však žádnými daty ani termíny neměli nechat poradci dotlačit ke zbytečné změně fondu,“ soudí tiskový mluvčí Penzijního fondu České pojišťovny Petr Brousil.

Velké rozdíly ve výnosech

Šibeniční termín pro ukončení přechodu mezi penzijními fondy – úterý 28. února (pozor, nikoli 29. února) – určily teprve tři měsíce platné, koalicí prosazené nové zákony k penzijní reformě, která odstartuje od 1. ledna 2013. Od počátku příštího roku budou sice přestupy opět možné, ale pouze do nově vzniklých účastnických fondů.

V nich již klienti nebudou mít dnešní garanci minimálně nezáporného výnosu a nebudou moci po 15 letech požádat o výplatu až poloviny naspořených prostředků v rámci výsluhové penze.

Hlavním motivem pro přestup mezi fondy je, že jsou mezi nimi nemalé rozdíly v každoročním připisovaném zhodnocení.

Nejvýnosnější pro klienty jsou například v horizontu posledních šesti let menší fondy, a to Allianz PF a Generali PF. Ty zhodnocují klientům každoročně vklady v průměru okolo tří procent. Ostatní fondy jen okolo dvou procent.

Allianz: Od nás lidé neodcházejí

Penzijní fondy většinou nesdělují počty přestupujících, zejména těch, kteří odcházejí do jiného fondu.

Allianz PF ale nemá důvod nic tajit: „Od nás lidé neodcházejí, naopak k nám míří davy z jiných fondů. V lednu k nám přišlo 15 tisíc nových klientů, z toho tři čtvrtiny z jiných fondů,“ sdělil tiskový mluvčí Václav Bálek.

Také PF České pojišťovny údaje poskytl. „Letos od nás přešlo do jiného fondu asi tři tisíce klientů, ale podobný počet k nám zase přišel. Loni k nám přestoupilo asi 14 tisíc klientů,“ uvedl Brousil.

Tiskový mluvčí AXA PF Marek Zeman doporučuje lidem výsledky fondů pečlivě porovnávat. „Řada srovnávacích kalkulaček, které se nyní vyrojily na internetu, nebere v potaz dlouhodobé zhodnocení, ale pouze úzkou časovou řadu, která vychází dobře pro ten či onen penzijní fond,“ uvedl.

Čas se krátí

Kdo se rozhodne pro přestup, tak si musí pospíšit, aby vše stihl. „Je třeba počítat s časem na úřední ověření podpisu a doručení tiskopisu původnímu fondu. Účastníci by tedy měli kontaktovat pracovníky na našich pobočkách nejpozději do 24. února, ale raději dříve,“ uvedla k situaci v ČSOB PF Stabilita tisková mluvčí ČSOB Pavla Hávová.

Jak správně postupovat?
Pozor – nezačíná se výpovědí u stávajícího fondu. Nejprve je nutné uzavřít smlouvu o penzijním připojištění s novým fondem, který poskytne formuláře pro výpověď u dosavadního fondu.
Teprve pak je možné zajít do stávajícího fondu, zde podat výpověď a současně požádat o převedení všech vkladů, výnosů i státních podpor do nového fondu. Nebo lze poslat vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem poštou.
Výpovědní lhůta je obvykle dvouměsíční a po tuto dobu ještě klient do starého fondu posílá své platby. K převodu peněz do nového fondu dochází do třech měsíců po uplynutí výpovědní lhůty.
Vyřízení výpovědi u starého fondu si může vzít na starost také nový fond. A často se tak i děje. Ale nejde přijít na poslední chvíli.

Převod přes poradce už i s rizikem

Převod zajišťují běžně i finanční poradci, ale u nich to může být v současné době z hlediska zbývajícího času už rizikové.

„Klienti by neměli spoléhat, že za ně vše vyřídí tzv. finanční poradci. Vzhledem k tomu, že některé poradenské sítě mají několik úrovní řízení a ještě si klientské údaje před odevzdáním formulářů zapisují do svých interních systémů, často putuje smlouva od poradce – přes regionální kanceláře a centrály poradenských sítí – do fondů i dva až tři týdny,“ upozornil Petr Brousil.

Přecházející by měli počítat i s tím, že převody smluv nejsou vždy zadarmo. Nárok na bezplatný přestup je jen tehdy, pokud byl klient u fondu aspoň pět let. Pokud byl účastníkem kratší dobu, může mu stávající fond podle zákona účtovat poplatek až 800 korun.

V současné době působí v Česku devět penzijních fondů. V nich spoří asi 4,6 miliónu účastníků. Ti zde měli ke konci září 2011 uloženo 228 miliard korun.