Vyplývá to z prohlášení prezidentky Exekutorské komory Jany Tvrdkové na odborném kongresu soudců a advokátů Právní prostor 2011, který na tento týden svolal Evropský právní informační systém Codexis.

„V připravované novele exekučního řádu se navrhuje zrušení nařizování exekucí soudem,“ potvrdila Tvrdková. O vykonání exekuce by tedy už vůbec nerozhodoval soud, jako je tomu dnes, ale přímo exekutor, zcela bez procesní účasti soudu.

Jak Právo zjistilo, tento záměr má zjevně podporu řady soudců. Podle soudce a místopředsedy městského soudu v Praze Jaromíra Jirsy by se tím odstranila dvoukolejnost v exekučním procesu.

Proces by se zrychlil

Exekutorská komora očividně usiluje o to, aby se zabavování peněz či majetku dlužníků ve prospěch věřitelů ještě více zrychlilo, byť Tvrdková uvádí, že postupy některých exekutorských úřadů jsou až příliš agresivní, byť právně nepostižitelné. Přispět k tomu, aby exekuce běžely podobně jako na běžícím páse, má ovšem i další elektronizace celého procesu.

Na druhou stranu Exekutorská komora potvrdila, že dlužníkům často není co brát a vymahatelnost pohledávek v exekucích se zhoršuje.

V novele občanského soudního řádu se proto navrhuje, že by dlužníkům mohl být zabavován i podíl v obchodní společnosti nebo družstvu; dlužníci by pak mohli přicházet i o družstevní byty, které jsou zhmotněním podílu v daném družstvu. Dnes je to víceméně možné jen u bytů v osobním vlastnictví.

3,5 miliónu exekucí za deset let

Za deset let, kdy v Česku od roku 2001 působí exekutoři, bylo nařízeno 3,5 miliónu exekucí, dalších více než 1,6 miliónu pravomocně rozhodnutých exekucí je stále v řízení.
„To je opravdu hodně a není to v pořádku, že máme stále tolik aktivních exekucí,“ komentovala statistiku Tvrdková.

V ČR působí 144 soudních exekutorů, nicméně pro ně pracují stovky dalších pověřených zaměstnanců. „Exekuce zlevní důsledná elektronizace celého procesu,“ tvrdí Tvrdková, která zároveň k překvapení mnohých prohlásila, že na řadě exekucí exekutoři ve skutečnosti prodělají, protože se jim dluhy vymoci nepodaří.

Přesto je úspěšnost exekucí desetinásobně vyšší, než je tomu u vymáhání dluhů tradiční soudní cestou. „Úspěšnost vymožení peněz z dlužníků přes exekutory se pohybuje kolem 30 až 40 procent,“ dodala Tvrdková.