Zároveň řada zanedbaných domů, hlavně paneláků, by už neměla šanci být jen s pomocí komerčních úvěrů a fondů oprav, tvořeného vlastníky bytů či družstevníky, rekonstruována a především zateplena.

Kvůli nedostatku peněz však byla už řada programů zrušena, pozastavena či omezena. Některé mají nejistou budoucnost.  Omezen byl program Nový panel a pozastaveny až třísettisícové půjčky mladým lidem na vlastní bydlení.

Za této situace ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) přemýšlejí, jak dál vůbec pokračovat ve státní podpoře. Ukáže to nová koncepce bydlení, která má být hotova do poloviny letošního roku.

„Nic není horšího,než když stát něco škrtne jen proto, že na to nemá peníze,“ souhlasí náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous.

František Lébl ze Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků zase soudí, že v některých případech stát či obce mohou za to, že lidé potřebují pomoc.

„Privatizací obecního fondu se na lidi přenesla odpovědnost za řešení zanedbanosti bytového fondu, tak je na místě, aby stát aspoň v minimální míře pomohl,“ uvedl Lébl. Mnoho odborníků vyslovilo názor, že v opravách a zateplování je jedničkou program Nový panel.