Tento zákon, který předkládá ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) má přitom snížit státní podporu stavebního spoření z maximálních 3000 na 2000 korun, a navíc u všech uzavřených smluv dodatečně zavést 50procentní srážkovou daň na státní příspěvek za letošní rok, který bude vyplácen v příštím roce.

Podle legislativní rady vlády je snížení státního příspěvku tzv. nepravou retroaktivitou, která je v demokratickém státě přípustným řešením.

„Skutečnost, zda navržené opatření je v souladu s ústavním pořádkem, je třeba poměřovat z hlediska proporcionality ve vztahu k oběma ústavním zásadám. K tomu je možno konstatovat, že k dosažení deklarovaného účelu jsou navržená opatření ústavně konformní,“ tvrdí legislativní rada vlády.

Ministerstvo financí nevyslyšelo většinu připomínek, které mu k návrhu tohoto zákona předložily jiná ministerstva, odborů, Česká národní banka a Česká bankovní asociace. Například ČNB uvedla, že zdanění by měla podléhat jenom ta část úrokového bonusu, která souvisí s obdobím po 1. lednu 2011.