Česká pojišťovna odhaduje, že z víkendových záplav nahlásí její klienti šest až deset tisíc škodných událostí v řádu stovek miliónů korun. Hlášení dalších pojišťoven se očekává.

Nejhorší je situace na Liberecku, Ústecku a Děčínsku, kde podle prvních odhadů mobilních techniků ČP bude registrováno kolem dvou až tří tisíc pojistných událostí. „Zatím jde opravdu o velmi hrubý odhad a jejich počet může být nakonec i dvojnásobný, protože mnoho objektů je stále pod vodou a některé oblasti jsou obtížně přístupné,“ uvedla ČP.

Podle prvních výjezdů pracovníků pojišťovny se očekává zhruba 1000 – 1500 škod téměř výhradně v okrese Chrudim, kde došlo k částečnému zatopení zhruba patnácti vesnic z místních potoků nebo z řeky Chrudimky. Částečně jsou očekávány registrace i z okresu Náchod.

Zatím jako nejméně zasažený se jeví západočeský region. Následkem zvýšení hladiny na řece Úhlavě v Klatovech a Přešticích zde pojišťovna počítá se zhruba 250 škodami.

Druha největší pojišťovna, Kooperativa, na infolince o víkendu zaznamenala 300 hlášení škod, ale první vlna hlášení se očekává až v tomto týdnu, protože postižení lidé o víkendu bojovali především o holý život a o majetek se začnou starat až v následujících dnech.

Jak uplatnit škody u pojišťoven
Ohlaste své pojišťovně vzniklou škodu telefonicky nebo on-line prostřednictvím internetového formuláře. Můžete využít i tištěných formulářů pro nahlášení škod na majetku, které jsou k dispozici na obchodních místech pojišťoven a po dohodě na příslušných obecných úřadech.
Pořiďte si seznam poškozených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození. Dokumentujte, fotografujte vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky před prohlídkou mobilním technikem pojišťovny. Pozor na fotky z mobilů - nejsou kvalitní a nemusí být uznány.
S likvidací škod, především věcí, které podléhají zkáze, začněte ihned po jejich zdokumentování, nečekejte samozřejmě na likvidátora pojišťovny. Poškozené věci si schovejte, je-li to možné. Pokud to nelze je nutné pořídit fotodokumentaci.
Poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou.
Evidujte si rovněž náklady a práci, které jste vynaložili na likvidaci škody. Tyto prokazatelně vynaložené náklady a práce mohou být součástí náhrady vaší škody.
Pojistná smlouva: Pokud máte možnost předložit tuto při prohlídce, připravte si ji.
Zálohy na pojistná plnění: Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.
Náhradní ubytování: V případě neobyvatelnosti místa trvalého bydliště je možno nad rámec pojistného plnění uhradit náklady na náhradní ubytování.
Zatopení sklepních prostor rodinného domu nebo rekreačního objektu: pokud je nemovitost celá podsklepená, změřte celou vnější zastavěnou plochu nemovitosti a výšku hladiny zaplavení; pokud je budova podsklepena jen z části, změřit podlahovou plochu všech zaplavených místností a výšku hladiny zaplavení.
U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat: účetní evidenci zasažených věcí - inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození, účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku), z doby bezprostředně před vznikem škody.
Zdroj: ČP, Kooperativa