Průměrná mzda absolventa VŠ totiž dosahuje 26 025 korun, zatímco plat absolventa VOŠ nebo bakalářského studia 20 073 korun.

Polovina zaměstnaných absolventů VOŠ přitom nedosáhne ani na plat 19 029. Polovina vysokoškoláků se platově pohybuje od 24 325 korun níže.

Nejnižší nástupní platy mají absolventi se základním vzděláním a ti, kteří předčasně opustili střední školu či učiliště.

Jejich průměrný plat činí 13 204 korun a medián, tedy plat, kdy polovina zaměstnanců má nižší nebo rovnou mzdu, je 12 618. Středoškoláci s maturitou mají průměrný plat 16 884 korun, medián je 16 344 korun.

S rostoucí praxí se platové nůžky mezi absolventy různých úrovní vzdělání ještě více rozevírají. Absolventi vysokých škol s praxí do tří let mají v průměru 34 646 korun, absolventi VOŠ 24 958 a středoškoláci s maturitou 21 064.

Absolventi se základním vzděláním dosáhnou průměrně na 15 689 a středoškoláci bez maturity na 17 359 korun.

Podobné rozdíly jsou i mezi absolventy jednotlivých oborů. Zatímco programátoři s maximálně roční praxí si přijdou v průměru měsíčně na 29 172 korun a zaměstnanci bank a pojišťoven s vysokoškolským vzděláním na 24 700, u lékařů je to pouze 21 875 korun.