Hlavní obsah

Nejprestižnější profesí je lékař, za poslanci jsou jen uklízečky

Nejprestižnějším povoláním v České republice je lékař. Češi si lékařů velmi váží, toto povolání vnímá česká veřejnost spíše jako poslání než jako pouhý způsob obživy, navíc obdiv k tomuto povolání roste. Vyplynulo to ze zářijového průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Nejprestižnější profesí je lékař, za poslanci jsou jen uklízečky

Povolání lékaře si lidé váží nejvíce z 26 vybraných profesí umístěných v pomyslném žebříčku. Na druhém a třetím místě skončily v nevelkém vzájemném odstupu profese vědce a vysokoškolského učitele. Nejméně si lidé naopak váží uklízeček a poslanců. V tomto hodnocení se zjevně odráží obecně negativní postoj zejména k "vysoké" politice a trvale nízká důvěra k zákonodárnému sboru.

"Jedním z důvodů, proč je lékařské povolání u většiny veřejnosti postaveno výše než třeba profese vědce, může být okolnost, že k lékařům mají lidé vybudován mnohem silnější vztah spojený s pocitem vlastní závislosti na nich. Alespoň občas totiž lékaře potřebuje prakticky každý z nás. Naproti tomu vědecká profese, která je svým způsobem mnohem výlučnější než povolání praktického lékaře, je v porovnání s tím většině populace dosti vzdálená, " uvádí CVVM.

K poměrně dobře hodnoceným profesím patří povolání programátora či projektanta, která vyžadují značné speciální odborné znalosti.Vysoce je hodnoceno i povolání soudce. Tato profese se stala nejprestižnější profesí reprezentující státní moc a její aparát.

Roste prestiž kvalifikovaných dělnických profesí

K relativně prestižnějším profesím z pohledu české veřejnosti patří i povolání učitele základní školy, soukromého zemědělce, manažera, profesionálního sportovce, účetního, novináře a ministra.

Prakticky do středu škály s malými vzájemnými rozdíly dotázaní v průměru zařadili opraváře elektrospotřebičů, truhláře, majitele malých obchodů, soustružníky a bankovní úředníky. Hodnocení prestiže povolání zastupujících kvalifikované dělnické profese zaznamenalo oproti poslednímu výzkumu z roku 2004 určité zlepšení.

Těsně pod hranici samotného středu škály se v průměru zařadili policisté, za nimiž s již patrnějším odstupem od středu skončili vojáci z povolání, prodavači a sekretářky. Téměř u dna pomyslného žebříčku subjektivně vnímané prestiže se po určitém propadu oproti šetření z roku 2004 ocitlo povolání kněze. Nízká prestiž duchovních je zřejmě důsledkem vysoké úrovně sekularizace a nepříliš dobrého renomé zejména římskokatolické církve u české veřejnosti, uvádí CVVM.

Prestiž povolání
pořadíprofese
1.lékař
2.vědec
3. učitel na vysoké škole
4.učitel na základní škole
5. programátor
6. (7.)projektant
7. (6.) soudce
8. (10.) soukromý zemědělec
9. manažer
10. (8.) starosta
11.profesionální sportovec
12. (14.)účetní
13. (12.) novinář
14. (13.)ministr
15. (17.) opravář elektrospotřebičů
16. truhlář
17. (15.) majitel malého obchodu
18. (19.)soustružník
19. (18.) bankovní úředník
20. policista
21. (22.) voják z povolání
22. (24.) prodavač
23. sekretářka
24. (21.) kněz
25. poslanec
26. uklízečka
v závorkách je uvedeno pořadí v roce 2004, tam kde není v závorce pořadí uvedeno, bylo pořadí v roce 2006 stejné jako v roce 2004, zdroj: CVVM
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků