Hlavní obsah
Romana Cínová - absolutní vítězka Talent Ostrava 2015 Foto: Elem Foto

Karty se nejvíce zneužívají po krádeži či ztrátě

Přestože veřejnost nedávno vyděsily další pokusy o kopírování bankovních karet, pokusy o zneužití těchto platebních prostředků se i nadále nejčastěji vážou na krádeže či ztráty karet. Nejefektivnější ochranou před podvodem tak zůstává péče o kartu a utajení PIN.

Romana Cínová - absolutní vítězka Talent Ostrava 2015 Foto: Elem Foto
Karty se nejvíce zneužívají po krádeži či ztrátě

"Detailní údaje nejsou k dispozici, ale dlouhá léta největší díl na podvodech vychází z kradených a ztracených karet," potvrzuje předseda bezpečnostního výboru Sdružení pro bankovní karty Tomáš Janout.

PIN se má tajit

Ztracenou či odcizenou kartu je třeba ihned zablokovat. U některých peněžních ústavů je možné navíc kartu proti zneužití při krádeži pojistit (např. ČSOB, Česká spořitelna, HVB Bank či eBanka).

Pojištění se ovšem zpravidla nevztahuje na transakce provedené přes internet a na transakce provedené za použití PIN. Důvody jsou u obou omezení jednoduché: Za prvé, PIN se nemá nikomu sdělovat a z karty jej nelze přečíst, a za druhé, s PIN kódem či přes internet lze zneužít kartu bez podpisu, a tudíž by klient mohl takový podvod sám snadno nasimulovat (zneužití s podpisem se odhalí podle neodpovídajícího podpisu).

Pokud se tedy chce klient co nejvíce ochránit proti zneužití karty, musí si především dávat pozor na to, zda mu nebyla odcizena, a nesmí zásadně nikomu sdělovat PIN. Banky pravidelně vyřizují řadu stížností na ztráty peněz, na jejichž konci se ukáže, že peníze vyzvedávali "přátelé" či rodinní příslušníci. Bankomaty z těchto důvodů snímají kamerou ty, kteří přicházejí peníze vybírat.

"Úplně nejčastějším podvodem je zneužití PIN k výběru z bankomatu poté, co ho klient někomu sdělí. Když se mu pak ztratí peníze z účtu,  je téměř vyloučeno, že je dostane zpět," potvrzuje mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková.

Falešná obsluha

PIN se také podvodníci snaží někdy zjistit tak, že se vydávají za obsluhu bankomatu, jeho servis či zákazníka ochotného pomoci. Bankomaty přitom žádnou obsluhu nemají a pracovníci bank nemají právo žádat o PIN.

Známy jsou také případy, kdy člověk, který se vydával za obsluhu bankomatu, počkal, až klient zadá PIN a pak jej přesvědčil, že musí transakci ukončit, protože je potřeba opravit bankomat. Mezitím stačil podvodník nepozorovaně zadat pokyn k výdeji hotovosti, kterou si odnesl.

Bankomat je třeba obsluhovat vždy samostatně a nikomu nedovolit, aby s ním kdokoliv manipuloval během výběru peněz, anebo aby sledoval zadávání PIN.

Libanonská smyčka

Obtěžování klientů může také souviset s další metodou zneužívání cizích karet, takzvanou libanonskou smyčkou. Jde o pásek, často magnetofonový, uchycený ve štěrbině pro vsunutí karty. Tento pásek kartu zachytí, zatímco klient si myslí, že bankomat z nějakého důvodu kartu zadržel. Ve skutečnosti pachatel pásek s kartou vyndá a zneužije.

Protože nejefektivnější formou zneužití je výběr hotovosti (není třeba napodobovat podpis, pachatel nezíská zboží jako při podvodu v obchodě, ale hotové peníze, atd.), snaží se pachatel zjistit i PIN. Většinou zneužije toho, že bankomat opatřený smyčkou na vsunutí karty reaguje nestandardně, a přispěchá klientovi "na pomoc". "Tvrdí, že vše vyřeší opětovné zadání PIN. Pokud to klient udělá, docílí jen toho, že jej zloděj odpozoruje," říká Gajdušková

Proto stále platí, že u bankomatu si nemá nikdo nechat radit a nedovolit nikomu, aby jej sledoval. Pokud karta zůstane v bankomatu, a ten přitom nevydá potvrzení, že ji zadržel, je třeba ji ihned zablokovat.

U některých karet přitom dokonce skutečné zadržení karty bankomatem (nikoliv smyčkou) není možné. "Nezáleží na použitém bankomatu či jeho provozovateli, ale na tom, jak jsou nastavené vlastnosti karty jejím vydavatelem," upřesňuje Janout.

Kopírovací zařízení by mělo být vidět

Nejmodernější systémem je kopírování karet a odpozorování PIN pomocí přídavných zařízení. Tato zařízení jsou vždy vidět, i když laik si jich nemusí nutně všimnout. "Vždy jde o dvě zařízení, řekněme štěnice. Jedna je instalována na plášti bankomatu před vstupem do čtečky karet. Druhá, kterou je kamera, může být instalována na více místech, ale vždy musí být schopna snímat zadávání PIN," upozorňuje Janout. Čtecí zařízení samozřejmě nekopíruje celou kartu, ale magnetický proužek, na němž jsou všechny důležité údaje. Potom už není těžké vyrobit kartu s kopií magnetického proužku. 

Kopírování se lze bránit především zakrytím klávesnice rukou při zadávání PIN. Pokud někdo vidí na bankomatu podezřelé úpravy, měl by to nahlásit na telefonní číslo, které je na bankomatu uvedeno. 

Nenechte s kartou nikoho odcházet

Určitou méně úspěšnou alternativou ke kopírování může být opsání identifikačních znaků z karty tím, komu kartou platíme. Pokud si někdo opíše identifikační znaky, může je zneužít při nákupech po internetu. Proto není vhodné dovolit například obsluze v restauracích, aby s kartou odcházela někam, kam není vidět. Zákazník by si vždy měl vyžádat možnost jít k terminálu s obsluhou.

Proti zneužití na internetu se lze ale také chránit tím, že se karta nechá proti těmto platbám zablokovat. Tuto službu ale opět umožňují jen některé banky. eBanka a HVB Bank navíc nabízejí tzv. zamykání karet. Karta je přes telefon zamčená a musí se před použití odemknout.

Pomohou čipy

Přestože je ČR z hlediska platebních karet relativně mladým trhem, množství podvodů zde není nijak alarmující. Nejaktuálnější statistika za rok 2002 hovoří o napadení karet (pokusech podvodů) ve výši 0,57 promile všech transakcí. Ve světě se dlouhodobě jedná zhruba o jedno promile. "Zdá se, že se zdejším bankám daří klienty chránit," říká Janout.

V budoucnu by ochrana klientů měla vzrůst zavedením čipových karet. "Čip má tu výhodu, že údaje jsou v něm chráněny v obálce. Ta je zajištěna klíči takové délky, že je se stávajícími prostředky nelze rozluštit," zdůrazňuje Janout.

Jak lze předejít potížím

.: Ke kartě je třeba se chovat jako k penězům.

.: Magnetický proužek je nutno chránit před poškozením a zmagnetizováním (například mobilním telefonem, počítačem či magnetickým zapínáním kabelek)

.: PIN je třeba zachovávat v tajnosti, nesdělovat ani orgánům banky či Policii ČR.

.: Hotovost z bankomatu vybírejte sami bez cizí asistence.

.: Při zadávání PIN při výběru z bankomatu dbejte i na to, aby nikdo za Vašimi zády nemohl PIN odpozorovat.

.: Zásadně si u bankomatu nenechte od nikoho radit a řiďte se pouze pokyny na obrazovce. Nikdo nemá právo Vaši operaci přerušit.

.: Kartu je při převzetí nutné hned podepsat.

.: Karty používejte jen na důvěryhodných zařízeních.

.: Vybranou hotovost i kartu ihned uschovejte.

.: Kartu noste odděleně od osobních dokladů.

.: Pravidelně kontrolujte, že kartu stále máte. Noste ji třeba v peněžence, kde si ztráty hned všimnete.

.: Pozorně kontrolujte výpisy z účtů.

.: Při placení kartou sledujte personál, aby s kartou neodcházel mimo váš dohled a vytvořil jen odpovídající počet prodejních dokladů.

.: Zkontrolujte, zda vám personál prodejny vrátil skutečně vaši vlastní kartu.

.: Při poštovní či telefonické objednávce buďte obezřetní, pochybujete-li o obchodníkovi, zvolte jiný způsob úhrady

.: Stejnou obezřetnost uplatňujte při placení na Internetu

.: Kartu nikomu nepůjčujte. Držení karty neoprávněnou osobou zakládá podstatu trestného činu.

.: Pokud dojde k nejhoršímu, jednejte co nejrychleji  Při ztrátě nebo odcizení karty je nutno ji ihned zablokovat.

Zdroj: Česká spořitelna, Diners Club

Nyní se už v ČR začínají objevovat hybridní karty, které mají magnetický proužek i čip. Odhaduje se, že zhruba kolem roku 2008 by měly zmizet terminály, které budou snímat magnetické proužky. Přechod na čipy například odkázal výrazně snížit podvody s kartami ve Francii.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků