"Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulých dnech předal Evropské komisi k posouzení případ veřejné podpory, kterou hodlá Česká republika poskytnout automobilové společnosti Hyundai, " řekl náměstek předsedy úřadu Kamil Rudolecký.

"Vzhledem k tomu, že celková výše veřejné podpory překračuje hranici pro projekty spadající pod zákon o investičních pobídkách, musí být podpora schválena Evropskou komisí . Do doby rozhodnutí Evropské komise nesmí být žádná veřejná podpory poskytnuta. Společnost Hyundai může obdržet výjimku z obecného zákazu veřejné podpory na tzv. regionální podporu, kdy společnost musí realizovat investici přinášející určité výhody regionu, mimo jiné ve formě tvorby nových pracovních míst a nových příležitostí pro dodavatele z regionu," dodal Rudolecký. 

Při přípravě podkladů pro Evropskou komisy spolupracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jak s korejskou automobilkou, tak i s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Státní podpora je rozsáhlá

ÚOHS považuje navrženou státní podporu za slučitelnou s evropskými pravidly, a to proto, že splňuje maximální hranici 15 procent z celkových investičních nákladů. Společnost Hyundai získá od státu například slevu na dani z příjmu, finanční příspěvek na vytváření nových pracovních míst, finanční příspěvek na rekvalifikaci zaměstnanců a prodej pozemků za zvýhodněnou cenu.

Evropská komise si může od ČR vyžádat ještě další informace nebo položit doplňující dotazy. Pak podle antimonopolního úřadu budou pracovníci úřadu osobně jednat s pracovníky Evropské komise.

"Komise může vydat kladné rozhodnutí k navržené podpoře do dvou měsíců od přijetí kompletních informací k případu. Pokud však shledá, že existují pochybnosti o slučitelnosti podpory se společným trhem, zahájí takzvané formální šetření. Výsledky šetření pak musí předložit do 18 měsíců od jeho zahájení," dodal Rudolecký.

Podle smlouvy by Hyundai mohla v letech 2007 až 2013 získat na stavbu továrny ze státní kasy až 2,4 miliardy korun, přibližně stejně vysokou částku by mohla korejská firma dostat společně s dodavateli na nová pracovní místa či rekvalifikace.

Jihokorejská společnost Hyundai Motor Company hodlá investovat v Nošovicích na Frýdecko-Místecku do výstavby nového závodu na výrobu osobních automobilů celkově až přes miliard eur.