Hugo Roldán z tiskového oddělení ministerstva zemědělství řekl, že schválená částka odpovídá sumě, se kterou počítá program rozvoje venkova na roky 2007 až 2013. Českému venkovu a zemědělství by se v těchto letech mělo na podporách ročně rozdělit až 13 miliard korun. Kromě evropských peněz má být na tuto podporu použito i zhruba 20 miliard korun z národních zdrojů.

Z 2,815 miliardy eur pomoci pro ČR připadá 1,635 miliardy eur na pomoc chudším oblastem. Podpora projektům na podporu českého venkova bude příští rok 396 miliónů eur, pak 392 a 388 miliónů. V dalších letech mírně poroste až na 417 miliónů eur v roce 2013. Pomoc slovenskému venkovu bude za sedm let činit 1,969 miliardy eur. Zdaleka největší podporu může čerpat Polsko, celkem 13,23 miliardy eur.

Polovina peněz EU jde na zemědělství

Pomoc na rozvoj venkova tvoří jen asi čtvrtinu celé zemědělské politiky EU, která stojí ročně asi 44 miliard eur (rozvoj venkova asi 11 miliard) a tvoří skoro polovinu celého rozpočtu unie. Většina připadá na dotace zemědělských produktů a exportu. Na venkově žije asi polovina obyvatel unie.

Fondy na rozvoj venkova lze použít na zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství a lesnictví, na které musí připadnout alespoň deset procent unijní podpory. V případě ekologických projektů to je dokonce 25 procent. Dalších alespoň deset procent podpory unie je určeno na diverzifikaci ekonomické aktivity na venkově, včetně podpory cestovního ruchu a na obnovu vesnic.