"Úřad původně správně zohlednil závažnost protisoutěžního jednání, ale ne délku jeho trvání. Nově zohledněna byla i specifická situace účastníků kartelu, kteří vystupují zejména jako dodavatelé obchodních řetězců a mají významně silnější vyjednávací pozici. Co se týče rozdílu pokut u jednotlivých účastníků kartelu, byl v tomto ohledu hlavním kritériem vzájemný poměr výše jejich tržních podílů," řekl v pondělí předseda úřadu Martin Pecina.

"Dle názoru ÚOHS nejsou nově uložené sankce likvidační, zároveň je však lze považovat za dostatečně citlivé, a tedy schopné účastníky řízení do budoucna od porušení soutěžního práva odradit. Pokuty byly sníženy oproti prvostupňovému rozhodnutí z léta loňského roku o 20 procent, " dodal Pecina.

Původní pokuta byla 120 mil. Kč

Úřad původně udělil v roce 2004 třem největším pekárnám na českém trhu Delta, OdkolekPenam za kartel pokutu 120 miliónů korun. Společnost Delta dostala pokutu 55 mil. Kč. Pražský Odkolek měl zaplatit 35 mil. Kč a třetí brněnská společnost Penam 30 mil. Kč. [celá zpráva]

Existence kartelu byla potvrzena druhostupňovým rozhodnutím ÚOHS v květnu loňského roku (případ projednává Krajský soud v Brně). Tehdejší předseda Josef Bednář však vrátil k došetření část týkající se pokuty. Úřad následně v červenci roku 2005 pokutu snížil přibližně na polovinu (66 mil. Kč). Firmy podaly proti rozhodnutí antimonopolního úřadu rozklad.

Antimonopolní úřad všechny tři firmy podezírá z toho, že se na podzim roku 2003 dohodly na zvýšení cen pečiva.

Antimonopolní úřad musel také Delta Pekárnám vrátit pokutu 300 000 korun. Rozhodl o tom v květnu 2006 brněnský krajský soud. Pokutu firma zaplatila v roce 2005 za to, že úřadu neumožnila prověření všech záznamů, které chtěl antimonopolní úřad kvůli podezření z kartelové dohody mezi Delta pekárnami, firmou Odkolek a společností Penam.  [celá zpráva]

V únoru 2006 povolil antimonopolní úřad překvapivě spojení Delta Pekárny a Odkolek, které dříve zamítl. [celá zpráva]

Nejvyšší pokuty antimonopolního úřadu
výše pokuty v mil. Kč  komu byla pokuta udělena kdy byla pokuta udělena důvod udělení pokuty
370 RWE Transgas srpen 2006 za zneužití dominantního postavení na trhu se zemním plynem
313 šestice distributorů pohonných hmot září 2002 za porušení zákona o hospodářské soutěži tím, že ve vzájemné shodě upravovaly ceny benzínu
205 Český Telecom listopad 2005 za zneužití dominantního postavení
201 šest stavebních spořitelen prosinec 2005 uzavřely zakázanou dohodu o výměně informací, ÚOHS ale po rozkladu firem vrátil případ k došetření
zdroj: ČTK